PRILOG: Zbog visoke korupcije šteta 39 miliona eura

Ukupna materijalna šteta obuhvaćena krivičnim prijavama podnesenim SDT-u za krivična djela visoke korupcije iznosi oko 39 miliona eura, navodeno je u vladinom prilogu za izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori koji se odnosi na period od 15. juna 2023. do 1. januara 2024. godine. Šteta za budžet Crne Gore iznosi oko 21 milion eura, dok preostali iznos štete ide na teret pravnih lica oštećenih vršenjem koruptivnih krivičnih djela.

Zbog krivičnih djela visoke korupcije donijeto je osam naredbi o sprovodenju istrage protiv 19 osoba. 

Posebno se ističe pokretanje krivičnih postupaka protiv visokih funkcionera, nosilaca tužilačkih funkcija i drugih važnih nosilaca funkcija u crnogorskim državnim organima, kao i u privrednim društvima.

Tako je, između ostalog, pokrenut krivični postupak protiv specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, šefa uniformisane policije podgoričkog Centra Darka Kneževića, vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala – Dejana Kneževića, bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, bivšeg direktora policije Slavka Stojanovića, te bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića.

Od 1. januara do 1. aprila 2024. donijete su dvije naredbe o pokretanju istrage u oblasti visoke korupcije i to – jedna protiv jednog lica zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i jedna protiv dva lica zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, te protiv jednog lica zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 Krivičnog zakonika Crne Gore.

U istom periodu, u predmetima visoke korupcije podignute su dvije optužnice, obje zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja. U Vladi ističu da prethodno navedene činjenice ukazuju na to da Specijalno državno tužilaštvo sprovodi odvraćajuću i efikasnu politiku krivičnog sankcionisanja.

Prema podacima Uprave policije, tokom 2023. podnijeto je 48 krivičnih prijava i osam izvještaja kao dopune krivičnih prijava protiv 79 fizičkih i četiri pravna lica kojima su prijavljena 104 koruptivna krivična djela.

S tim u vezi, u javnom sektoru otkrivena su 22 slučaja korupcije, a u privatnom sektoru 32 slučaja korupcije. Iz javnog sektora su procesuirane ukupno 33 osobe. 

Među procesuiranim za visoku korupciju pet javnih funkcionera

Podsjećaju da je među procesuiranim za visoku korupciju pet javnih funkcionera– dva direktora Uprave policije, ministar odbrane, državni sekretar u Ministarstvu odbrane i izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine.

Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, policijski Sektor za borbu protiv kriminala u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) pokrenuo je više istraga slučajeva visoke korupcije koji ukazuju na infiltraciju korupcije i organizovanog kriminala u državne strukture, uključujući i među visoke državne funkcionere.

“Ove aktivnosti su u 2023. bile značajnije i rezultirale su procesuiranjem 14 lica Specijalnom državnom tužilaštvu, koja su obuhvaćena sa devet krivičnih prijava i izvještaja kao dopuna krivičnih prijava (šest krivičnih prijava primarno za korupciju, a korupcija je registrovana i u okviru još tri predmeta realizovana primarno zbog drugih krivičnih djela sa elementima organizovanog kriminala). Među licima koja se terete za koruptivna krivična djela su i visoki državni funkcioneri, pet javnih funkcionera (dva bivša direktora Uprave policije, bivši ministar odbrane i državni sekretar u Ministarstvu odbrane, kao i izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine), zatim tri policijska službenika, četiri carinska službenika i dr”, navodi se u vladinom prilogu za izvještaj Evropske komisije.

Kada se pominju javni funkcioneri, procesuirana su i uhapšena dva javna funkcionera – bivši v.d. pomoćnik direktora za Sektor za borbu protiv kriminala procesuiran za učešće u kriminalnoj organizaciji i odavanje tajnih podataka članovima kriminalne organizacije, dok se predsjednik Opštine Budva, tereti da je kao organizator kriminalne grupe organizovano međunarodno krijumčarenje kokaina.

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Vrhovni sud Crne Gore je od 1. januara 2023. do 1. januara 2024, u tri predmeta donio privremene mjere obezbjeđenja.

U jednom predmetu, sud je donio rješenje kojim je privremeno obustavio izvršenje novčanih transakcija (u iznosu od 11.000,50 eura). Takođe, u drugom predmetu sud donio je rješenje kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja – zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnostima u odnosu na jedan stambeni prostor, dok je u trećem predmetu zbog krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i pranje novca, sud donio rješenje kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja – zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti, koje su u vlasništvu ili sa pravom korišćenja pravnog lica AD “Vektra Boka”.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …