Prihodi Morskog dobra manji od plana, trajekti nisu puno pomogli

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u prošloj godini ostvarilo je prihod u ukupnom iznosu od 13.476.853 eura, što je 73,53 odsto više nego što su prihodi te državne kompanije iznosili godinu ranije.

Morsko dobro je prošlogodišnjim poslovnim planom, na koji je saglasnost dala Vlada, planiralo ukupne prihode u iznosu od 20,5 miliona eura.

Preduzeće koje su lani vodili donedavni predsjednik Odbora direktora Blažo Rađenović i izvršni direktor Mladen Mikijelj, poslovnu 2023. okončalo je sa ostatkom dobiti prije oporezivanja u iznosu od 2.655.805 eutra, što je 16,7 odsto slabiji rezultat nego godinu kada je dobit prije oporezivanja iznosila 3.099.739 eura.

Ovo su podaci iz prošlogodišnjeg poslovnog izvještaja državnog preduzeća koji je dostupan na sajtu Poreske uprave. Preduzeće je lani platilo 240.986 eura poreza na dobiti, dok je ista suma za 2022. godinu bila 472.987 eura.

Prema podacima iz izvještaja uvećana je imovina, ali i troškovi za zaposlene, reprezentaciju, advokatske i konsultantske usluge

Morsko dobro je lani, odlukom Vlade, pored svoje osnovne djelatnosti upravljanja obalom i iznajmljivanja njenih djelova zakupcima, preuzelo i novu djelatnost – pomorski prevoz robe i putnika na jedinoj trajektnoj liniji u državi Kamenari – Lepetane. Za tu je svrhu preduzeće je lani kupila osam trajekta što je u knjigovodstvenom smislu rezultiralo i značajnim uvećanjem imovine, odnosno stavke “postrojenja i oprema” koja je sa 275.935 eura u 2022. lani narasla na 9.279.443 eura. Međutim, ulaganja u preuzimanje trajektnog biznisa, imala su i značajne negativne efekte na poslovanje Morskog dobra pa su tako dugoročne obaveze te firme porasle skoro sedam puta na ukupan iznos od 4,04 miliona eura, a kratkoročne obaveze porasle skoro tri puta na iznos od 2,39 miliona eura. Sa 9.013.054 eura gotovine na računima i blagajni koliko je bilo na kraju 2022. godine, ta kompanija je kraj poslovne 2023. dočekala sa samo 3.402.331 euro gotovine na računima i u blagajni.

Za preuzimanje trajekte linije preduzeće je lani uzelo kredit od četiri miliona eura kod Zapad banke, a koji će vraćati do 31. maja 2026. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,6 odsto.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …