Crna Gora i Srbija će uspostaviti zajedničku graničnu kontrolu

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, održan je drugi sastanak Mješovite crnogorsko– srpske komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u međunarodnom drumskom, željezničkom i pograničnom saobraćaju.
Sastanak je bio prilika da se dogovore konkretne aktivnosti na daljem sprovođenju zaključenih sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, kako bi se olakšao saobraćaj preko zajedničke državne granice, jer je prelaženje dozvoljeno samo na mjestima određenim sporazumima o graničnim prelazima.
Utvrđene su mjere za usklađivanje prometa putnika i roba i koordinaciju aktivnosti graničnih službi obje države – graničnih policija, carina, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija, u cilju pojednostavljenja prelaska granice za vrijeme ljetnje turističke sezone, posebno na najfrekventnijim graničnim prelazima.
Naglašena je važnost sprovođenja Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, kako bi se stanovništvu nastanjenom u tom području olakšalo kretanje u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba. Crnogorska strana je stvorila uslove za primjenu ovog Sporazuma i dostavila specimen Dozvole za pogranični saobraćaj 2020. godine, a srpska strana će intenzivirati aktivnosti za punu implementaciju ovog Sporazuma. Saglasno zakonima o graničnoj kontroli, obje strane izdaju granična odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza do sprovođenja pomenutog sporazuma.
Elaboratom za zaprečavanje puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između dvije države, koji je usaglašen i potpisan od strane šefova graničnih policija, predviđeno je zatvaranje 29 sporednih puteva na 30 lokacija. Crnogorska strana je u skladu sa Elaboratom zatvorila – zarušila 14 sporednih puteva 2020. godine, dok je srpska strana zatvorila 16 sporednih puteva 2022. godine. Usaglašen je stav da granične policije ponovo sagledaju stanje i potrebu dodatnog zarušavanja ovih puteva.
Na sastanku je konstatovano da je potrebno preduzeti aktivnosti u cilju blagovremenog potpisivanja sporazuma o otvaranju graničnih prelaza ili zajedničkog graničnog prelaza na budućem auto-putu, sa tačkom spajanja u Boljarima, između pograničnih opština Sjenica i Bijelo Polje. Takođe je istaknuto da bi bilo značajno uspostaviti zajedničku graničnu kontrolu, imajući u vidu da će to biti najfrekventniji granični prelaz za promet putnika i roba između dvije države. Prethodno će se izvršiti obilazak i utvrditi mikrolokacija budućeg graničnog prelaza, nakon što predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, utvrde kontakt tačku spajanja puteva na graničnoj liniji. Takođe, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore i Uprava za veterinu i zaštitu bilja Republike Srbije sagledaće potrebu otvaranja graničnih inspekcijskih mjesta – BIP-ova na ovom budućem graničnom prelazu – za graničnu veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu.
Na predlog crnogorske strane, a na inicijativu Opštine Petnjica, razmatrano je i zaključivanje sporazuma o otvaranju graničnog prelaza između pograničnih opština Petnjica i Tutin. Stav srpske strane je da će razmotriti ovu inicijativu kada bude izgrađena adekvatna putna infrastruktura u obje države (udaljenost od Petnjice do Tutina je oko 50 km). Ukazano je da će sprovođenjem već zaključenog Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja biti omogućeno prelaženje državne granice i na 21 prelaznom mjestu u režimu pograničnog saobraćaja, a između ostalih i između pograničnih opština Petnjica i Tutin, na lokaciji Haništa, na pravcu Petnjica – Bela Voda – Đerekare. Takođe, zakonima o graničnoj kontroli predviđena je mogućnost izdavanja pograničnih odobrenja za prelaženje državne granice van graničnih prelaza. Do sada nije bilo podnijetih zahtjeva za izdavanje odobrenja za prelazak državne granice na ovoj lokaciji – prelazno mjesto Hanište.
Zajednički je konstatovano da se sprovođenjem zaključenih sporazuma o graničnim prelazima u međunarodnom drumskom, željezničkom i pograničnom saobraćaju, daje doprinos razvoju i unapređenju dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Republike Srbije i regionalnoj saradnji.
Sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, vanjskih/spoljnih poslova, saobraćaja i pomorstva/građevinarstva, saobraćaja i infrastruktutre, graničnih policija, uprava carina, uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i uprave za veterinu i zaštitu bilja obje države. Sastankom su rukovodili Milan Paunović, predsjednik crnogorskog dijela Zajedničke crnogorsko–srpske komisije i Dragan Samolovac, predsjednik srpskog dijela Zajedničke srpsko–crnogorske komisije.

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …