„Prizemni objekat“ unio razdor među komšije

Uprava za zaštitu kulturnih dobara posljednjih nedjelja glavna je adresa na kojoj se iskaljuju nezadovoljstvo i bijes nekoliko građana Budve, što se protive rekonstrukciji objekta u Starom gradu. Svi su kivni zbog činjenice da je Uprava dala saglasnost na konzervatorski projekat rekonstrukcije na katastarskoj parceli 2708/3, čiji je vlasnik Ante Dragičević. 

Pomenuti građani Budve tvrde da se na toj parceli nije smjela odobriti rekonstrukcija u gabaritima P + 1 + PK, tj. da nije postojao nijedan pravni osnov, niti plan koji bi dozvoljavao toliku spratnost. Pojedini su angažovali i advokate koji su u više navrata i zvanično tražili od Uprave da poništi saglasnost na konzervatorski projekat. Sadašnji v.d. direktora Uprave Balša Perović, kako saznaje Pobjeda, već je odbio jedan takav zahtjev, te je advokatska kancelarija uložila žalbu Ministarstvu kulture i medija, kao drugostepenom organu.

HRONOLOGIJA

Iz dokumentacije koju je pribavila Pobjeda vidi se da je Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva u septembru 2020. godine zatražio Područnoj jedinici Kotor Uprave za zaštitu kulturnih dobara konzervatorske uslove za potrebe izrade urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju objekta u Starom gradu Budva. Uprava je u decembru 2020. godine izdala konzervatorske uslove, u kojima navodi da je „uvidom na terenu konstatovano da predmetni objekat predstavlja prizemni objekat sa ravnim krovom“.

– Uvidom u dostupnu dokumentaciju konstatovano je da je na predmetnom objektu ranije bila moguća izgradnja krova – navodi se u konzervatorskim uslovima, koje je potpisao tadašnji direktor Uprave Božidar Božović.

To što je Uprava izdala konzervatorske uslove prije urbanističko-tehničkih uslova u skladu je članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, u kojem se navodi da do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore za rekonstrukciju objekta u postojećim gabaritima, koji ima status kulturnog dobra i nalazi se na području za koje ne postoji važeći planski dokument sa detaljnom razradom, nadležni organ urbanističko-tehničke uslove može izdati na osnovu konzervatorskih uslova.

Iako je u konzervatorskim uslovima, dakle, navedeno da je uvidom na terenu, ali i na osnovu dostupne dokumentacije konstatovano da je objekat prizemni, Uprava za zaštitu kulturnih dobara u septembru 2022. godine donijela je Rješenje o saglasnosti na konzervatorski projekat rekonstrukcije objekta u Starom gradu, koji je predviđao gabarite P + 1 + PK (prizemlje, sprat i potkrovlje). To rješenje potpisala je tadašnja direktorica Uprave Maja Ćetković.

Ovo je posebno pogodilo prve komšije investitora Anta Dragičevića, koje su se usprotivile planiranoj rekonstrukciji, uz tvrdnju da na tom mjestu nikada nije postojao spratni porodično-poslovni objekat, već samo prizemni poslovni prostor.

Zanimljivo je da se u avgustu 2022. godine u ovu priču uključila i Služba glavnog gradskog arhitekte opštine Budva, odnosno glavni arhitekta Vladan Stevović, koji je Upravi za zaštitu kulturnih dobara imejlom poslao upozorenje, zatraživši takođe poništavanje saglasnosti na konzervatorski projekat. Stevović u dopisu, u koji je Pobjeda imala uvid, navodi da projektovani gabariti P + 1 + PK nijesu u skladu sa podacima upisanim kod Uprave za nekretnine kod koje je „upisano prizemlje poslovni prostor, prvi sprat stambeni i drugi sprat stambeni prostor“.

– Takođe, projektovani objekat nije u skladu sa urbanističkim projektom Stari grad iz 1985. godine, gdje je predviđen objekat prizemne spratnosti bez nadogradnje etaža – naveo je Stevović.

Posebno je negodovao što prilikom podnošenja dokumentacije nije tražena, ni dobijena njegova saglasnost na idejno rješenje rekonstrukcije kulturno-istorijskog objekta koji ima status nepokretnog kulturnog dobra, odnosno zgrade unutar kulturno-istorijske cjeline, u skladu sa članom 87 Zakona o planiranju i izgradnji objekata.

Samo dva mjeseca kasnije, početkom oktobra 2022. godine, Vlada je Stevovića imenovala za vršioca dužnosti glavnog državnog arhitekte, a jednosmjernu komunikaciju sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara nastavio je ovlašćeni službenik Stefan Raičević. On je od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, 14. oktobra 2022. godine, zatražio poništavanje saglasnosti na projekat rekonstrukcije objekta u Starom gradu i podsjetio tadašnju direktoricu Uprave Maju Ćetković na prethodni dopis koji je uputio Vladan Stevović. Ukazao je na neusklađenost između konzervatorskih uslova i saglasnosti na konzervatorski projekat, budući da se u uslovima pominje prizemni objekat, a da je data saglasnost na prizemlje, sprat i potkrovlje, te zatražio obavezno poništavanje te saglasnosti. Na ova dva dopisa Stevovića i Raičevića Uprava za zaštitu kulturnih dobara, tačnije direkorica Maja Ćetković nikada nije odgovorila.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …