Perović sebi najbolji radnik i u martu, Budžetska inspekcija naredila otklanjanje nepravilnosti

Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović potpisala je sebi i u martu varijabile i naknade za prekovremeni rad zbog čega joj je Budžetska inspekcija Ministarstva finansija naredila da te “nepravilnosti otkloni” i informiše ih o tome u roku od tri dana.

Naredba je uslijedila nakon što je Budžetska inspekcija izvršila kontrolni nalaz Agencije za sprečavanje korupcije, a pronašla iste nepravilnosti na koje su ranije ukazali.

“Budžetska inspekcija konstatuje da je odgovorno lice nastavilo da ponavlja nepravilnosti, te da nije postupljeno po datom ukazivanju”, naglašava Direktorat za budžetsku inspekciju.

U nalazu, objavljenom 22. marta, Budžetska inspekcija upozorila je na to da je Perović pisala sebi prekovremeni rad i varijabile, za šta je primila gotovo 13.500 eura što je, utvrdila je Budžetska inspekcija, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Resor Novice Vukovića je nalaz uputio Specijalnom državnom tužilaštvu, a tužilac portparol Vukas Radonjić “Vijestima” je ranije rekao da je na osnovu dostavljene dokumentacije formiran krivični predmet.

“Nijesu se uzdražali”

Budžetska inspekcija ponovo je krajem marta kontrolisala Agenciju za sprečavanje korupcije:

“Nakon datog ukazivanja, iz dokumentacije koju je Agencija dostavila Ministarstvu finansija, a koja je proslijeđana od strane Direktorata za finansiranje lokalne samouprave i politiku zarada, konstatovano je da je direktorica Agencije donijela odluku o varijabilnom dijelu zarade za mjesec mart i rješenje za rad duži od radnog vremena (prekovremeni rad) od 20.03.2024. Pomenuta rješenja i odluka, osim ostalih zaposlenih, donijeta su i za direktoricu Agencije Jelenu Perović. Naknadnim, kontrolnim, inspekcijskim pregledom, a uvidom u dokumentaciju dostavljenu od strane Agencije Ministarstvu finansija, utvrđeno je da se direktorica Agencije nije uzdržala od preduzimanja radnji koje su u postupku nadzora utvrđene kao nepravilnosti”, stoji u kontrolnom nalazu Budžetske inspekcije.

Precizirano je da je Perović sebi potpisala varijabilu i prekovremeni rad za mart kao neovlašćeno lice.

“Zakonom o inspekcijskom nadzoru uređuju se načela, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, obaveze i ovlašćenja inspektora… Pojedina pitanja inspekcijskog nadzora mogu se urediti posebnim propisom… Iz navedenog proizilazi da Budžetska inspekcija, u vršenju inspekcijskog nadzora, postupa u skladu sa posebnim zakonima… U vršenju isnpekcijskog nadzora, inspektor obavlja prvenstveno preventivnu funkciju, a preduzima upravne radnje, kada se preventivnom funkcijom ne može postići svrha i cilj nadzora”, stoji u odgovoru na primjedbe Perović.

Šta sve piše u prvom nalazu

Prema prvom nalazu Budžetske inspekcije koji je objavljen 22. marta, Perović je prošle godine radila čak 310 sati prekovremeno, za šta je sebi potpisala iznos od 5.212,10 eura, a dežurala je i u dane praznika – 22. i 23. maja i 13. i 14. jula prošle godine, za šta je sebi uplatila dnevnice u iznosu od 536,78 eura.

Perović je, prema tok dokumentu, prošle godine mimo propisa podijelila sebi i dijelu zaposlenih na desetine hiljada eura.

Perović je pisala sebi prekovremeni rad i varijabile, za šta je primila gotovo 13.500 eura što je, navodi se u nalazu, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Dodatnih više od 8.700 eura inkasirala je za rad u Radnoj grupi za utvrđivanje liste javnih funkcionera.

Prema podacima iz zapisnika Budžetske inspekcije, Perović je za period od januara do juna prošle godine članovima bivšeg Savjeta uplatila na račun zarada najmanje 10.000 eura više u odnosu na ono što je propisano zakonom.

ASK je isplatila tokom godine 134.221 euro varijabila zaposlenim i to gotovo 11.000 eura u januaru 2023, više od 15.000 hiljada u februaru, u martu 12.326…

Rješenja o varijabilnom dijelu zarade, stoji u zapisniku, donijela je Perović, a na listi nagrađivanih je i ona sama.

“Utvrđeno je da nisu primijenjene odredbe člana 31 stav 6 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rješenje o zaradi donosi radno tijelo koje ih je izabralo, postavilo…”, stoji pored ostalog u zapisniku.

Iz Agencije su tada, nakon što je nalaz objelodanjen, optužili medije da rade protiv javnog interesa:

“Ako već budžetske inspektorke mogu da preuzmu ulogu Ustavnog suda, mogu i pojedini mediji ulogu redovnih sudova, i to presuđujući u svoju korist, a protiv javnog interesa”.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Šaranović: Gašenje video nadzora na ulicama nosi visoke rizike

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je danas od Agencije za zaštitu ličnih …