Oštre kazne za neodgovorno paljenje vatre na otvorenom

Povodom sve učestalijih brojnih požara na teritoriji Bijelog Polja Opštinski tim za zaštitu i spasavanje uputio je urgenciju građanima.

Uprkos prethodno sprovedenim aktivnostima od strane Opštinskog tima i Službe zaštite i spasavanja u koordinaciji sa ostalim Službama koje su učinjene u formi obavještenja da je na snazi zabrana loženja na otvorenom na teritoriji opštine Bijelo Polje, samo u martu Služba zaštite i spasavanja je izvršila 36 intervencija. U proteklih nekoliko dana, a posebno u poslednjih 48 časova, pripadnici Službe su danonoćno bili na terenu izlažući se opasnosti kako bi sprečavali širenje požara i spasili vitalne objekte i uređaje na pojedinim lokacijama. Konkretno, na Obrovu je bio ugrožen repetitor kao i objekat u kome se nalazi agregat sa cisternom, u selu Kukulje su spasene kuće i pomoćni objekti, u selu Mioče su spasene kuće, kapela kao i groblje, a u selu Cerovo spasene su kuće i pomoćni objekti, navodi u ime Opštinskog tima komandir Službe zaštite i spašavanja Edin Kolić.

U toku protekla 24 sata intervenisano je na deset lokacija gde su bili aktivni požari.

– Požari su se nastavili i naredna dva dana. Intervenisanje je veoma otežano zbog pojačanog vjetra i visokih temperatura za ovo doba godine, ali očigledno je da su građani koji su nesavjesni – njihovo postupanje je osnovni uzrok nastanka svih požara, posebno iz razloga što je većina građana u ubjeđenju da ako je na primjer livada ili šuma u njihovom vlasništvu, da sa istom mogu da postupaju kako žele i da mogu da postupaju suprotno naredbi o zabrani paljenja vatre – navodi se u apelu Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje.

Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima u vezi sa pravom svojine, Krivični zakonik Crne Gore propisuje, u dijelu “krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora” da će se onaj ko krši propise o zaštiti, očuvanju i unapređnju životne sredine, a zbog toga nastupe štetne posledice po kvalitet vazduha – kazniti kaznom zatvora do tri godine. Kada su u pitanju “krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine” kod izazivanja opšte opasnosti, između ostalog, izazivanjem požara – kazniće se kaznom zatvora do osam godina – navodi se u saopštenju.

Kolić je apelovao na sugrađane da vode računa kad pale vatru.

– Još jednom bih uputio apel građanima da povedu računa kada pale vatru na otvorenom, naročito kada je jak vjetar, jer je ovo nešto što je problem za sve nas. Pored velikih troškova koje Služba ima prilikom intervencija, požari ostavljaju i velike posljedice na prirodu – kazao je Kolić.

DAN

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …