Mobilni operateri Telekom, One i M-tel pod istragom zbog dogovaranja cijena usluga

Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak po prijavi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Utvrđeno da se za prepaid korisnike povećava iznos minimalne prepaid dopune kod sva tri operatora sa istim iznosom, sa identičnim rokom za dopunu računa korisnika, kao i uz obavještenje da kod sva tri operatora primjena navedenih promjena započinje od istog dana, od 1.aprila 2024.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) pokrenula je danas ispitni postupak protiv tri mobilna operatera koji posluju na crngorskom tržištu – Telekoma, One i M-tel po prijavi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).
Uz Inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije, koja je dostavljena Agenciji, je priložena i prateća dokumentacija, koja sadrži pojedinačne akte društava, Crnogorski Telekom , ”One Crna Gora” i ”Mtel’ koji su dostavljeni Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost”, navodi se u rješenju AZK-a u koje “Vijesti” imaju uvid.
Dalje se dodaje da je uvidom u navedene akte utvrđeno je da je u istima navedeno da se u odnosu na tržište mobilne telefonije elektronskih komunikacionih usluga na teritoriji Crne Gore, za prepaid korisnike povećava iznos minimalne prepaid dopune kod sva tri operatora sa istim iznosom, sa identičnim rokom za dopunu računa korisnika, kao i uz obavještenje da kod sva tri operatora primjena navedenih promjena započinje od istog dana, odnosno od 01.04.2024. godine.
“Navedeno ukazuje na osnovanu sumnju postojanja dogovora između navedenih operatora Crnogorski Telekom a.d., ”One Crna Gora”d.o.o. i ”Mtel” d.o.o., kao direktnih konkurenata, oko usklađivanja cijena na tržištu pružanja prepaid usluga na teritoriji Crne Gore, u smislu čl. 8 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije”, navodi se u rješenju.

AZK je pozvala sva fizička i pravna lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama, koje mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u ovom postupku, da joj ih dostave.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …