JAVNI POZIV za dodjelu posebne podrške za vino za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2024. godinu i budžetskim programom 1.2.3 Mjere posebne podrške za vino, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na podršku.

Korisnici podrške za komponentu konverzija i restrukturiranje vinograda i za zelenu berbu, po ovom Javnom pozivu, su poljoprivredna gazdinstva, upisana u Vinarskoj datoteci Vinogradarskog registra u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni list CG“, br. 41/16) i Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (“Službeni list CG”, broj 51/17).

Korisnici podrške za komponentu promocija vina po ovom Javnom pozivu, su udruženja vinara i druga sektorska udruženja koja predstavljaju proizvođače vina.

Prihvatljive aktivnosti i investicije su: konverzija sorte, restrukturiranje vinograda, zelena berba  i promocija crnogorskih vina i širenje vinske kulture

Iznos podrške za promociju vina i širenje vinske kulture izračunava se na bazi propratne dokumentacije, koju dostavlja podnosilac Zahtjeva i iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, iz Programa promocije vina, ali ne više od 5.000€ po zahtjevu.

Zahtjevi za podršku dostavljaju se na Obrascu 1 i Obrascu 2, koji su sastavni dio Javnog poziva.

Rok za dostavljanje Zahtjeva za odobravanje predloženih aktivnosti po Javnom pozivu je        01. 05. 2024. godine.

Rok za dostavljanje Zahtjeva za odobravanje isplate sredstava podrške za aktivnost „zelena berba“ je 01. 08. 2024., a za sve ostale aktivnosti po Javnom pozivu je  30. 11. 2024. godine.

Informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona Direktorata za plaćanja: 020/672-006.

LINK

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …