Gjeloshaj: Ministarstvo ekonomskog razvoja intenziviralo aktivnosti na pripremi zakona u oblasti privrednog prava

U cilju daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti privrednog prava sa pravnom tekovinom EU, Ministarstvo ekonomskog razvoja je u prethodna 4 mjeseca intenziviralo aktivnosti na pripremi novog Zakona o privrednim društava, nakon određenog perioda stagnacije, saopštio je potpredsjednik Vlade Nik Gjeloshaj.

Ključni razlog za donošenje novog zakonskog rješenja prevashodno se ogleda u činjenici da je implementacija postojećeg zakona pokazala je da su neophodna dalja unapređenja odredbi za koje se u praksi pokazalo da izazivaju probleme u primjeni.

Dodatno, zakon je unaprijeđen i u pogledu usklađivanja sa dijelom Direktive EU 2017/828, koja tretira pitanja podsticanja dugoročnog učešća akcionara, Direktivom EU 2019/1151 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u okviru privrednog prava, Direktivom 2019/2121 u pogledu prekograničnih spajanja i podjela kao i Direktivom EU 2022/2381 za rodnu ravnopravnost.

Očekivanja su da će donošenje novog zakona doprinijeti potpunoj harmonizaciji nacionalnog zakonodavnog okvira sa postojećom regulativom EU, čime bi se stvorili preduslovi za integrativniji pristup nacionalnog tržišta, kao i njegovu lakšu konekciju sa EU tržišnim ambijentom.

Paralelno sa ovim procesom, usljed jasne povezanosti u dijelu unapređenja položaja Centralnog registra privrednih subjekata i procesa registracije privrednih subjekata, realizovane su aktivnosti na pripremi Nacrta Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata. Jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste podnormiranost u oblasti registracije privrednih i drugih subjekata, što proizvodi dosta nejasnoća u postupanju, a onda i različitu i nejedinstvenu praksu kao i suprotna tumačenja.

Zaključuje se da će predloženi zakoni rezultirati pozitivnim efektima, koji će omogućiti unapređenje uslova poslovanja, dalje stimulisanje privredne aktivnosti i konkurentnosti, povoljnije poslovno okruženje, čime se dalje podstiče stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Povodom razmatranja nacrta novog Zakona o privrednim društvima, Ministarstvo ekonomskog razvoja će 3. aprila t.g. objaviti Javnu raspravu u trajanju 20 dana, u toku koje će takođe biti održan Okrugli sto.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …