Crna Gora uvela sankcije Iranu

Vlada Crne Gore donijela je odluku o uvođenju sankcija Islamskoj Republici Iran zbog njihove podrške Rusiji u ratu protiv Ukrajine, a na takozvanoj crnoj listi je šest fizičkih i pet pravnih lica.

Naime, Odlukom o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu zabranjuje se ulazak na teritoriju Crne Gore ili tranzit preko nje fizičkim licima koja su odgovorna za iranski program bespilotnih letjelica, koja ga podržavaju ili su u njega uključena, kao i s njima povezanim fizičkim licima.

– Zabranjuje se državljanima Crne Gore ili sa teritorije Crne Gore, ili upotrebom plovila ili vazduhoplova pod zastavom Crne Gore, prodaja, snabdijevanje, tranzit ili izvoz, direktno ili indirektno, robe i tehnologije koji bi mogli doprinijeti sposobnosti Irana za proizvodnju bespilotnih letjelica, nezavisno jesu li porijeklom iz Crne Gore, bilo kojem fizičkom licu, pravnom licu, odnosno drugom subjektu ili tijelu u Iranu ili za upotrebu u toj državi – navodi se u odluci.

Raspolaganje imovinom samo za nužne stvari

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela finansijskih sredstava i odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere, kad utvrdi da je taj dio finansijskih sredstava ili imovine: neophodan za ispunjavanje osnovnih potreba fizičkih lica, pravnih lica, odnosno drugih subjekata ili tijela ili članova porodice fizičkih lica, uključujući troškove za prehrambene proizvode, zakupninu, hipotekarni kredit, ljekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge; namijenjen isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova povezanih sa pružanjem pravnih usluga; namijenjen isključivo za plaćanje troškova ili naknada za uobičajeno čuvanje zamrznutih finansijskih sredstava i imovine i upravljanja njima; potreban za vanredne troškove; namijenjen uplati na račun ili isplati sa računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu sa međunarodnim pravom, pod uslovom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije – navodi se u odluci.

Na takozvanoj crnoj listi našli su se glavni izvršni direktor preduzeća “Shakad Sanat Asmari” Hadi Zahourijan, njegov zamjenik Mohamad Šahab Kanijan, kao i glavni naučnik Ehsan Rahat Varnosfadrani. Pod sankcijama su i direktor i član upravnog odbora preduzeća Baharestan Kish kompani sa sjedištem u Iranu, Rahmatolah Heidari, direktor Aerospace Industries Organization (AIO) Nader Khon Sijavah i glavni izvršni direktor preduzeća Saad Sazeh Faraz Šarif Ehsan Imaninejad.

DAN

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …