Tivat u krenuo u obračun sa kladionicama koje su preplavile grad

Administracija gradonačelnika Tivta Željka Komnenovića pripremila je i stavila na javnu raspravu do 3. aprila nacrt nove Odluke o radnom vremenu, kojom bi se utvrdilo radno vrijeme poslovnih objekata privrednih društava i preduzetnika koji vrše djelatnosti u oblastima komunalnih djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva, turizma, zanatstva, kulture i sporta, građevinarstva, igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji opštine Tivat.

Nacrtom Odluke gradske vlasti nastojaće da regulacijom radnog vremena indirektno utiču i na smanjenje prave poplave otvaranja automat klubova, kladionica i kockarnica koje su prosto preplavile Tivat u proteklih nekoliko godina.

Na području te opštine funkcioniše više od 50 takvih objekata, od kojih su neki na najatraktivnijim i najluksuznijim lokacijama. Jedno do prije nekoliko godina arhitektonski najprepoznatljivijih obilježja Tivta i najluksuznijih turističkih objekata, restoran “Prova” na gradskoj plaži u Tivtu, tako je pretvoren u elitni klub za igre na sreću “Salon Privee”, nakon što ga je HTP “Primorje” prodalo stranim investitorima. Novi klub za igre na sreću nedavno je otvoren i na mjestu lokala “Majestic”, odmah preko puta zgrade Opštine u Ulici Druge dalmatinske u centru grada, gdje inače već funkcioniše čak sedam sličnih objekata za igre na sreću. Čak je i bivša ribarnica u prizemlju poslovnog kompleksa na Trgu magnolija u međuvremenu pretvorena u još jednu novu kockarnicu.

Svi dosadašnji brojni apeli i obraćanja gradske uprave Tivta nadležnima u državi da se restriktivno pristupi izdavanju novih koncesija priređivačima igara na sreću za otvaranje novih takvih objekata na području najmanje bokeljske opštine ostali su bez efekta. Stoga je lokalna uprava odlučila da drugim mjerama koje joj stoje na raspolaganju, pokuša da smanji “atraktivnost ambijenta” za rad kockarnica na čiji se pretjeran broj i otvaranje na bukvalno svakom mjestu čak gdje su one direktno dostupne djeci školskog uzrasta, često žale brojni građani Tivta.

Stoga je Opština namjerna da objektima za priređivanje igara na sreću u Tivtu ubuduće tokom radne nedjelje uvede dvokratno radno vrijeme.

Nacrtom Odluke o radnom vremenu predviđeno da “objekti u kojima se priređuju igre na sreću, zabavne igre i ostale igre u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, rade svakog radnog dana u toku trajanja školske godine, prema radnom vremenu koje odlukom utvrdi poslovodni organ, odnosno preduzetnik u skladu sa opštim aktom”.

Predviđeno je da radno vrijeme bude u intervalu od 8 do 12 i od 15 do 19 časova za kazina i objekte u kojima se priređuju igre na sreću na automatima, za objekte u kojima se priređuju lutrijske igre na sreću, objekte u kojima se priređuju kladioničke igre, te objekte u kojima se priređuju zabavne igre (računar, simulator, video-automat, flipper, bilijar i slično).

“U dane vikenda svi objekti iz stava jedan ovog člana rade prema radnom vremenu koje odlukom utvrdi poslovodni organ, odnosno preduzetnik u skladu sa opštim aktom, s tim da radno vrijeme bude u intervalu od 9 do 23 časa u ljetnjem i od 9 do 21 čas u zimskom periodu”, piše, pored ostalog,u nactu nove Odluke.

Neki od predstavnika firmi koje su vlasnice kladionica, kockarnica i automat klubova u Tivtu već su negativno reagovali na takvu intenciju lokalne uprave, ističući da je ona navodno diskriminatorska prema priređivačima igara na sreću, te da će uvođenje dvokratnog radnog vremena za njih tokom radne sedmice “neizbježno dovesti do otkaza zaposlenima, kao direktne posljedice smanjenja prihoda za priređivače igara na sreću”, te su upitali opštinare da li su oni “spremni da se suoče sa posljedicama koje uključuju gubitak radnih mjesta i dodatno opterećenje za porodice koje će ostati bez izvora prihoda”.

Lokalna uprava lani se u dva navrata pisano obraćala Upravi za igre na sreću, tražeći od tog državnog organa i direktora Andrije Ćetkovića da restriktivno pristupe izdavanju novih koncesija priređivačima igara na sreću za otvaranje novih takvih objekata na području najmanje bokeljske opštine, posebno onih u centru grada.

“Kao odgovorna lokalna uprava, u želji da se mladi ljudi u našem gradu što je moguće manje susreću sa iskušenjem da igre na sreću doživljavaju kao lako dostupan, bezazleni vid zabave, uz pomoć kojeg se brzo mogu obogatiti, smatramo da je neophodno preispitati opravdanost daljih dodjela koncesija priređivačima igara. Naime, znajući da igre na sreću predstavljaju opasnost po mentalno zdravlje, posebno mladih, da mogu da izazovu visok nivo psihološke zavisnosti, u kombinaciji sa agresivnim reklamiranjem istih, smatramo da je stanje u našoj lokalnoj zajednici alarmantno i da je došlo do zasićenosti ponude igara na sreću”, pisalo je u tim dopisima.

Opština uzalud pisala Upravi za igre na sreću

Iz gradske uprave posebno su ukazivali na odredbe Zakona o igrama na sreću koje propisuju da se “prilikom dodjele koncesije za priređivanje igara na sreću naročito cijeni zasićenost ponude igara na sreću u Crnoj Gori, odnosno u pojedinoj lokalnoj zajednici i uravnoteženost sa ponudom susjednih država”. Lokalna uprava je od državnih organa stoga tražila da se ekspanzija priređivanja igara na sreću u tom gradu prekine i iskazala spremnost Opštine da u pravcu “zaustavljanja daljeg širenja ovakvog ambijenta sarađuje sa Upravom za igre na sreću, tako da naš grad ne bude prepoznat kao grad kockanja”.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …