Šaranović tužio Vladu zbog izbora Radovića za v.d. šefa policije: Moja ovlašćenja nisu mogli dati Spajiću

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (Demokrate) podnio je juče Upravnom sudu tužbu protiv Vlade zbog nedavnog imenovanja Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti šefa policije.

Šaranović u tužbi u koju su “Vijesti” imale uvid tvrdi da je izvršna vlast, pošto je odbila njegov predlog da na čelo policije dođe Lazar Šćepanović, nezakonito ovlastila premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) da predloži novog kandidata, da je on protivpravno predložio Radovića i da je zbog toga taj policijski funkcioner nezakonito izabran na poziciju.

Ministar stoga traži od suda poništenje rješenja o imenovanju Radovića, a kao razloge za to navodi pogrešnu primjenu materijalnog prava, povredu pravila postupka i pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

Šaranović ocjenjuje da rješenje o imenovanju v. d. direktora Uprave policije (UP) ne sadrži propis iz kog proizilazi na zakonu zasnovan osnov za njegovo donošenje. Navodi da Vlada rješenje zasniva na Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (član 61 stavovi 1 i 2), Zakonu o unutrašnjim poslovima (član 16 stav 4) i svom zaključku od 13. marta, kad je Radović imenovan.

Ministar u tužbi kaže da se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima ne mogu primijeniti u ovom slučaju. Njima je propisano da se u slučaju prestanka mandata starješini organa uprave, može odrediti v. d. do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, najduže do šest mjeseci. Piše da vršioca određuje organ nadležan za imenovanje.

“Najprije (se odredbe ne mogu primijeniti) zbog činjenice da UP nije samostalni organ uprave, već predstavlja organizacionu jedinicu u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u skladu s odredbom člana 9 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima. Nadalje, što je postupak i način određivanja vršioca dužnosti direktora UP u potpunosti uređen odredbom člana 16 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima”, naveo je Šaranović.

On kaže da se rješenje o imenovanju Radovića ne može temeljiti ni na Zakonu o unutrašnjim poslovima, kojima je predviđeno da će Vlada, u slučaju prestanka mandata direktora UP prije isteka vremena na koje je postavljen, na predlog ministra odrediti za vršioca dužnosti jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice policije. Šaranović tvrdi da prilikom donošenja rješenja o Radoviću nije ispoštovan postupak propisan tom odredbom.

“A ovo iz sljedećih razloga: Vlada, dana 3. 3. 2024. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, donijela je rješenje o razrješenju Zorana Brđanina dužnosti direktora UP, prije isteka vremena na koje je postavljen, zaključno sa danom 12. 3. 2024”, piše u tužbi.

Šaranović podsjeća da ga je Vlada, istog dana kad je razriješila Brđanina, zadužila da sprovede javni poziv od 4. do 10. marta radi izbora v. d. direktora, i da joj 12. marta dostavi izvještaj o sprovedenom oglasu i spisak svih prijavljenih, da bi izvršna vlast, na njegov predlog, birala privremenog šefa policije.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …