PU i UP: Nastavak intenzivne saradnje

Vršioci dužnosti direktora Poreske uprave i Uprave policije Sava Laketić i Aleksandar Radović, sa saradnicima održali su sastanak povodom nastavka i produbljivanja međuinstitucionalne saradnje.
Unapređenje poslovnih procesa i servisa za automatsku razmjenu informacija iz izvornih registara u nadležnosti dviju Uprava bila je jedna od tema razgovora, kao i vršenje zajedničkih kontrola poreskih inpektora i policijskih službenika.
Iz Poreske uprave su istakli da su u prethodnom periodu intezivirane zajedničke aktivnosti poreskog organa sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije, koje su rezultirale podnešenim krivičnim prijavama zbog utaje poreza i doprinosa.
Rukovodilac Uprave policije kazao je da će korišćenje zajedničkih baza podataka doprinijeti uspiješnijem sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti ove dvije institucije.
Sagovornici su izrazili spremnost i otvorenost za neselektivno djelovanje po pitanju svih bezbjednosnih izazova, koji se odnose na blagovremeno otkrivanje krivičnih dela kao što su pranje novca i borba protiv organizovanog kriminala.
Sastanak je realizovan u profesionalnoj atmosferi i konstruktivnoj komunikaciji, što predstavlja preduslov za efikasnu realizaciju zajedničkih projekata i razmjene iskustava.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …