Odzvonilo zloupotrebama kod igara na sreću, veći prihodi i krivične prijave

Danas je održana Druga sjednica Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju i ujedno predsjednik Koordinacionog tijela, mr Momo Koprivica.

Potpredsjednik Koprivica je pohvalio konkretne aktivnosti koje su već realizovane u ovom kratkom periodu i uspostavljanje jednog čvrstog međuresorskog okvira za dalji rad.

Od strane svih članova Koordinacionog tijela pozdravljeni su izuzetni benefiti izmjena Zakona o igrama na srecu koji je predložila 44. Vlada , gdje se u odnosu na prošlu godinu , a za samo tri mjeseca ove godine zaključno sa martom, ostvario prihod Budžeta u iznosu većem od 3 miliona eura, a što je u prethodnom periodu završavalo na računima privilegovanih priređivača, bez mogućnosti da se finansiraju brojne javne potrebe kao što je izgradnja škola , vrtića itd.

Na sjednici je prezentovana Informacija o odličnoj dinamici realizacije aktivnosti na uspostavljanju informacionog sistema za vršenje nadzora, koji je od izuzetnog značaja za uređenje online klađenja i sprečavanje pranja novca u ovoj oblasti kao i zloupotreba u vezi izvršavanja obaveza prema državi.

Koordinaciono tijelo aktivno radi na prikupljanju informacija i dokaza na osnovu kojih će pokrenuti djelotvornu pravnu intervenciju prije svega krivično-pravnu i upravno-pravnu na osnovu kojih će se oštro sankcionisati zloupotrebe i eliminisati posljedice počinjenog bezakonja u prethodnom periodu, kada je evidentno došlo do stavljanja privatno – profitnog iznad javnog interesa.

Takođe, na sjednici je naglašeno da će se intenzivirati aktivnosti koje su već započete a tiču se revizije postupaka na osnovu kojih su izdate koncesije za priređivanje igara na sreću a suprotno propisanoj udaljenosti objekata za priređivanje igara na sreću od škola i na narednoj sjednici se mogu očekivati konkretne mjere u tom smislu.

Potpredsjednik Koprivica je pozdravio korake koje je preduzela Uprava za igre na srecu a tiču se odbijanja dodjele koncesija priređivačima koji nijesu ispunjavali propisani uslov udaljenosti od škola, čime je prekinuta ranija praksa zloupotreba i ignorisanja zakona .

Država neće dozvoliti kompromitaciju sistema kakva je evidentirana na brojnim primjerima među kojima se posebno izdvaja onaj u kome jedna geodetska kuća izdaje frizirane elaborate u preko 90 % spornih slučajeva nepoštovanja propisane udaljenosti objekata za igre na sreću od škola.

Potpredsjednik Koprivica je takođe podsjetio da je pored unapređenja normativnog i nadzornog okvira, izuzetno važno , imati kadrovski jake institucije koje će moći sprovoditi aktivnosti na zaštiti javnog interesa u ovoj oblasti, prvenstveno kada je u pitanju primjena člana 3a Zakona o igrama na sreću i 14a Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja.

S tim u vezi, Koordinaciono tijelo je pripremilo plan odlučnog djelovanja protiv svih vrsta štetnih aktivnosti kojima su decenijski ugrožavana djeca, iskorišćavana maloljetna lica, uništavane porodice i nanošena šteta državi o čemu pored ostalog najubjedljivije govori činjenica da je u centru Glavnog grada Podgorica oko jedne škole na udaljenosti manjoj i od 100m smješteno čak 8 kladionica.

„Nastavljamo sa beskompromisnim i konkretnim aktivnostima na rješavanju ovog višedecenijskog problema”, zaključeno je na sjednici.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …