Oslobođeni službenici Zapad banke za privredni kriminal

Viši sud u Podgorici oslobodio je optužbe Aleksandra Kupermana, Dmitra Likotu i Zapad banku da su, uz pomoć Maksima Slutskog, za milion i po eura oštetili kompaniju “Svitland Global F.Z.E.”.

To je navedeno u ponovljenoj, prvostepenoj presudi, nakon što je Apelacioni sud ukinuo njihovu raniju odluku. Njom su optuženi takođe oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo – zloupotreba službenog položaja, a u korist firme “Ofimmo GMBH”.

Obrazlažući najnoviju odluku, sudija Nenad Vujanović konstatovao je da nema dokaza da su optuženi izvršili krivično djelo koje im stavlja na teret, odnosno da su planirali da jednu kompaniju oštete, a drugoj da pribave korist.

Sudija je na glavnom pretresu istakao da pitanje štete u predmetnom slučaju ne bi trebalo da bude predmet krivičnog postupka.

Izreka presude je protivurječna razlozima presude, dok su dati razlozi o odlučnim činjenicama potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni – navodi se u rješenju.

Objašnjava se da su nejasni razlozi prvostepenog suda dati u vezi izostanka obaveze Zapad banke da obavijesti jemca da glavni dužnik nije u mogućnosti da izvrši svoju obavezu.

Tokom prvobitnog prvostepenog postupka pred Višim sudom u Podgorici, specijalni državni tužilac Miloš Šoškić konstatovao je da odustaje od optužbe i daljeg krivičnog gonjenja protiv optuženih. Postupak je, međutim, nastavljen da se vodi zbog izjavljene žalbe Apelacionom sudu od strane privrednog društva “Svitland Global F.Z.E’ kao tužioca, posredstvom punomoćnika advokata Lazara Akovića iz Podgorice.

Optužnicom je predstavljeno da su Kuperman i Likota, 31. marta 2017. godine, u svojstvu odgovornih u Zapad banci pravnom licu “Ofimmo GMBH” pribavili protivpravnu imovinsku korist, a štetu “Svitland Global FZE”.

“Okrivljeni Slutski Maksim je sa umišljajem pomogao u izvršenju krivičnog djela, na način što su okrivljeni Kuperman, izvršni direktor za poslove prodaje u inostranstvu i Dmitro Likota, izvršni direktor za poslove podrške poslovanja, uz pomoć Slutskog, po prethodnom dogovoru zatvorili prijevremeno otplatili kredit ‘Ofimmo’ GMBH odobren po osnovu ugovora o kreditu… od 10. 11. 2015. godine, zaključen sa Zapad bankom u iznosu od 1.500.000 eura, aneksa ugovora o kreditu 684/1/2015. iz depozita oštećenog pravnog lica Svitland Global F.Z.E. deponovanog po ugovoru o oročenom novčanom Svetlane Jemeljanove kojom bi odobrila prijevremeno zatvaranje kredita pravnom licu Ofimmo GMBH iz depozita Svitland Global F.Z.E. Kopija izjave sa navodnim potpisom Svetlane Jemeljanove je dostavljena dana 31. 3. 2017. godine okrivljenom Kupermanu od okrivljenog Slutskog putem emaila sa adrese firme Aviaweb, u vlasništvo supruge Slutskog”, piše u tužilačkom aktu.

DAN

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …