AERODROMI CG: Interna revizija konstatovala nepravilnosti, pokreću se postupci za eventualno utvrđivanje odgovornosti


Interna revizija Aerodroma Crne Gore je u Izvještaju o okolnostima koje su prouzrokovale ili mogu prouzrokovati finansijsku ili drugu štetu većeg obima konstatovala niz nepravilnosti u slučaju isplate 551 hiljade eura koje su bile namijenjene za kupovinu aerodromske opreme, a uplaćene su na pogrešan račun.
Tim povodom, Aerodromi Crne Gore će danas, 28. marta 2024. godine pokrenuti odgovarajuće interne postupke kako bi se utvrdila eventualna odgovornost bilo koga od zaposlenih.
Novac u iznosu od 551 hiljade eura je, prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, “zamrznut”. Aerodromi Crne Gore nemaju pristup tom novcu niti imaju preciznu informaciju da li će i kada biti vraćen. Istovremeno, za sada, nemamo potvrdu da je u pitanju hakerski napad.
Slučaj je prijavljen policiji 20. marta 2024. godine kao sumnja na pokušaj prevare. ACG sarađuju sa svim nadležnim organima kako bi se utvrdili svi detalji ovog slučaja i spriječila finansijska i druga šteta većeg obima.
Inače, Odbor direktora Aerodroma Crne Gore smatra da je u ovom predmetu prekršen Statut, član 22 u kom se navodi da “Izvršni direktor raspolaže sredstvima Društva do 100.000,00 eura. Sredstvima Društva preko 100.000,00 eura Izvršni direktor raspolaže uz saglasnost Odbora direktora”. Navedenom odredbom taksativno su propisani izuzeci, među kojima se ne nalaze isplate po osnovu sprovedenih javnih nabavki. U konkretnom slučaju, saglasnost Odbora direktora postoji samo za postupak sprovođenja javne nabavke, ali njihova saglasnost ne postoji za isplatu 551 hiljade eura. Prema važećim propisima, postupak javne nabavke okončava se donošenjem odluke o izboru ponuđača, nakon čega se zaključuje ugovor i nastaje obligaciono pravni odnos između ugovornih strana koji uključuje obavezu isplate navedenog novčanog iznosa. Imajući u vidu da Zakon o javnim nabavkama uopšte ne tretira isplatu kao segment postupka javne nabavke, izvršni direktor nije mogao crpiti ovlašćenje za isplatu iz tog Zakona, već je bio u obavezi da poštuje odredbu Statuta kojom je propisana prethodna saglasnost Odbora direktora.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …