Jovetić i Savićević sa Šeldonom, tema nacrt Partnerskog odnosa sa Crnom Gorom

Državni sekretar Goran Jovetić i generalna direktorica Ivona Savićević sastali su se sa predstavnicima Svjetske banke pod rukovodstvom šefa kancelarije, g. Kristoferom Šeldonom, kao i Denisom Mesihovićem, službenikom za operacije. Tema sastanka bila je nacrt Partnerskog okvira za Crnu Goru za period od 2024-2028. godine. Na sastanku je g. Šeldon predstavio ključne oblasti i aktivnosti identifikovane u nacrtu Partnerskog okvira, ističući važnost podrške Svjetske banke Crnoj Gori u njenim naporima da poveća ekonomsku otpornost i inkluzivni rast, i unaprijedi ekološku održivost. Takođe, razgovarano je o aktivnostima u okviru Projekta olakšica u trgovini i transportu, s posebnim naglaskom na trgovinske komponente. Državni sekretar Jovetić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s Svjetskom bankom i istakao važnost predloženih inicijativa za dalji razvoj Crne Gore. Generalna direktorica Savićević takođe je podržala napore Svjetske banke i izrazila spremnost za dalju saradnju u realizaciji planiranih aktivnosti. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a učesnici su razmijenili korisne informacije i stavove o budućoj saradnji. Na kraju, dogovoreno je da će se nastaviti razgovori o konkretnim koracima za implementaciju predloženih aktivnosti iz Partnerskog okvira. Ovaj susret predstavlja važan korak u jačanju partnerstva između Crne Gore i Svjetske banke, te se očekuje dalja uspješna saradnja u ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Provjerite slična mjesta

Đokaju 40 godina zatvora za ubistvo Šejle Bakije, Lješković: Uložićemo žalbu

Podgorica, (Media Biro) Ilir Đokaj osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Podgorici na 40 …