U Crnoj Gori 96 multimilionera, najveći depozit od 27 miliona ima stranac

UCrnoj Gori živi 96 milionera, od čega je 75 stranih državljana. Ušteđevinu veću od milion eura ima 21 crnogorski državljanin, pokazuju podaci koje je Pobjedi dostavila Centralna banka (CBCG). U odnosu na isti period prošle godine imamo jednog milionera manje.

Iz vrhovne monetarne institucije su saopštili da je vlasnik najvećeg depozita od 27,1 milion eura stranac. Iznos najvećeg depozita u sistemu čiji je vlasnik fizičko lice niži je za 2,3 miliona eura u odnosu na najveći depozit sa kraja februara prošle godine.

Ukupni depoziti u crnogorskim bankama dostigli su na kraju februara 5,4 milijarde eura i povećani su 166,8 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga, štednja građana na kraju februara ove godine iznosila je 2,68 milijardi eura, dok su ukupni depoziti preduzeća 2,71 miljarda eura.

Prema podacima CBCG posljednjeg dana februara u Crnoj Gori bilo je 316 pravnih lica, sa depozitima većim od milion eura. U odnosu na prije godinu imamo šest firmi manje sa milionskim depozitima. Inostrana kompanija iz oblasti energetike vlasnik je najvećeg depozita od 63 miliona eura.

Prema podacima CBCG iznos depozita na escrow računu iznosi 122,9 miliona eura odnosno 2,3 odsto, depoziti po viđenju iznose 4,44 milijarde eura (82,3 odsto), dok oni oročeni iznose 830,5 miliona eura (15,4 odsto).

Escrow račun je vid obezbjeđenja ugovora koji garantuje da će prodavcu biti plaćena cijena utvrđena kupoprodajnim ugovorom i sticanje prava svojine nad predmetom ugovornog odnosa za kupca sa druge strane. Na ovaj račun kupac deponuje sredstva kod finansijske institucije koja je posrednik u ugovornom odnosu i garantuje isplatu prodavcu po ispunjenju ugovorenih uslova. Escrow

račun se otvara za samo jednu transakciju i smatra jednim od najefikasnijih instrumenata za sigurnu naplatu potraživanja.

– U odnosu na ukupne depozite fizičkih lica, iznos depozita na escrow računu iznosi 0,6 odsto, onih po viđenju 79,8 odsto, dok oročeni čine 19,6 odsto. U odnosu na ukupne depozite pravnih lica, iznos depozita na escrow računu iznosi 3,9 odsto, onih po viđenju 84,8 odsto, dok oročeni čine 11,2 odsto – precizirali su iz CBCG. 

Obavezna rezerva 288 miliona

Obavezna rezerva banaka na kraju februara je, prema podacima CBCG, iznosila 288,25 miliona eura. Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 71,09 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 28,91 odsto. Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

UCrnoj Gori živi 96 milionera, od čega je 75 stranih državljana. Ušteđevinu veću od milion eura ima 21 crnogorski državljanin, pokazuju podaci koje je Pobjedi dostavila Centralna banka (CBCG). U odnosu na isti period prošle godine imamo jednog milionera manje.Iz vrhovne monetarne institucije su saopštili da je vlasnik najvećeg depozita od 27,1 milion eura stranac. Iznos najvećeg depozita u sistemu čiji je vlasnik fizičko lice niži je za 2,3 miliona eura u odnosu na najveći depozit sa kraja februara prošle godine.Ukupni depoziti u crnogorskim bankama dostigli su na kraju februara 5,4 milijarde eura i povećani su 166,8 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga, štednja građana na kraju februara ove godine iznosila je 2,68 milijardi eura, dok su ukupni depoziti preduzeća 2,71 miljarda eura.Prema podacima CBCG posljednjeg dana februara u Crnoj Gori bilo je 316 pravnih lica, sa depozitima većim od milion eura. U odnosu na prije godinu imamo šest firmi manje sa milionskim depozitima. Inostrana kompanija iz oblasti energetike vlasnik je najvećeg depozita od 63 miliona eura.Prema podacima CBCG iznos depozita na escrow računu iznosi 122,9 miliona eura odnosno 2,3 odsto, depoziti po viđenju iznose 4,44 milijarde eura (82,3 odsto), dok oni oročeni iznose 830,5 miliona eura (15,4 odsto).Escrow račun je vid obezbjeđenja ugovora koji garantuje da će prodavcu biti plaćena cijena utvrđena kupoprodajnim ugovorom i sticanje prava svojine nad predmetom ugovornog odnosa za kupca sa druge strane. Na ovaj račun kupac deponuje sredstva kod finansijske institucije koja je posrednik u ugovornom odnosu i garantuje isplatu prodavcu po ispunjenju ugovorenih uslova. Escrowračun se otvara za samo jednu transakciju i smatra jednim od najefikasnijih instrumenata za sigurnu naplatu potraživanja.- U odnosu na ukupne depozite fizičkih lica, iznos depozita na escrow računu iznosi 0,6 odsto, onih po viđenju 79,8 odsto, dok oročeni čine 19,6 odsto. U odnosu na ukupne depozite pravnih lica, iznos depozita na escrow računu iznosi 3,9 odsto, onih po viđenju 84,8 odsto, dok oročeni čine 11,2 odsto – precizirali su iz CBCG. Obavezna rezerva 288 milionaObavezna rezerva banaka na kraju februara je, prema podacima CBCG, iznosila 288,25 miliona eura. Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 71,09 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 28,91 odsto. Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana. POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …