ASK: Tek će se vidjeti čiju odgovornost Specijalno tužilaštvo treba da utvrdi

Agencija za sprečavanje korupcije pozvala je Specijalno državno tužilaštvo da pokrene krivični postupak ukoliko u zapisniku sprovedenog nadzora budžetske inspekcije i pratećem dodatku, koji je objavljen na sajtu Ministarstva finansija, „i na jednom mjestu nađu pomen nezakonito ili protivpravno pribavljene imovinske koristi“.

– Zapisnik od 30 strana budžetske inspekcije na kojima su navodno opisane nepravilnosti u Agenciji za sprečavanje korupcije ne postoji. Postoji zapisnik na 30 strana sa navedenim imenima zaposlenih u Agenciji i iznosima zakonito isplaćenih zarada i naknada zarada, koji su „slučajno“ na pogrešan način anonimizirani, te dostupni cijeloj javnosti – navodi se u saopštenju ASK nakon informacije da su povodom nalaza inspekcije u SDT-u formirali predmet.

U informaciji o sprovedenom nadzoru koju potpisuju budžetske inspektorke Jelena Perućica i Gordana Janjić, obavljenom 13. marta, navodi se da u ASK-u nijesu primijenjene odredbe Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na dodjele varijabila i naknada za prekovremeni rad.

Prema navodima izvještaja precizira se da je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović prošle godine, na osnovu spornih rješenja za varijabilni dio zarade i prekovremeni rad, prihodovala 13.447 eura.

Inspektorke su, kako navode, utvrdile i da je Perović po osnovu rješenja koja su donesena mimo zakona za rad u radnim grupama ostvarila naknadu od 8.722 eura. Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je, nakon objavljenog izvještaja budžetske inspekcije, formiralo predmet – prenosi portal RTCG.

Budžetski inspektori su u izvještaju zaključili i da Statut ASK-a nije usklađen sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u dijelu odredbi kojima se definišu prava na naknade i načini ostvarivanja za članove radnih tijela.

– Naknade za komisije i savjete, ustanovljene posebnim zakonom ili odlukom organa lokalne samouprave, kao i komisije obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa, mogu se isplatiti uz saglasnost Vlade, odnosno organa lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj potvrdi o raspoloživim sredstvima od strane Ministarstva odnosno nadležnog organa lokalne uprave za finansiranje – stoji u zapisniku.

Po tim rješenjima o naknadama, koja su za budžetske inspektore sporna, a koja je donijela direktorica ASK-a, u prošloj godini je isplaćeno 65.343 eura.

– Utvrđeno je da nijesu primijenjene odredbe Zakona o zaradama u javnom sektoru. Odgovorno lice u subjektu nadzora donosilo je rješenja o utvrđenoj naknadi za radnu grupu za utvrđivanje liste javnih funkcionera na lokalnom nivou za direktoricu ASK-a, kao neovlašćeno lice – navode inspektori.

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije izjavila je prigovor na zapisnik koji potpisuju dvije budžetske inspektorke, jer je, kako navodi, ,,dokument pun pravnih i logičkih besmislica“, te da će u sudskim postupcima dokazati da je zakon na njenoj strani.

Perović je u primjedbama navela da budžetske inspektorke nijesu razumjele odredbu čl. 96 Zakona o sprečavanju korupcije.

– Ovlašćenja iz zakona kojim se uređuju zarade državnih službenika i namještenika vrši direktor, u skladu sa raspoloživim budžetom, sa ukazivanjem da se riječi „ovlašćenja iz zakona“ odnose na zakonske norme iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a riječi „vrši direktor, u skladu sa raspoloživim budžetom“ se odnose na činjenicu da o svim zaradama i naknadama koje se isplaćuju iz Budžeta ASK može odlučivati isključivo i jedino direktor ASK-a. Samim tim se ne mogu primjenjivati odredbe čl. 31 i 35 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, da o zaradama i naknadama zarada odlučuje organ, odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo – kazala je Perović u primjedbama.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Otkriće misterioznog grada pod vodom šokiralo naučnike: Ovo bi moglo promijeniti ljudsku istoriju

Nađeni ostaci drevne civilizacije u zaljevu Khambhat, koji leži dužinom zapadne obale Indije, predstavljaju senzacionalno …