Kredit Miloša Medenice “završio” kod Novovića


Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) predalo je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), na čijem čelu je Vladimir Novović, informaciju o mogućem nezakonitom odobravanju kredita Investiciono razvojnog fonda (IRF) kompaniji Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.
Tu informaciju potvrdila je državna tužiteljka Lidija Vukčević.

“Obaviještavam da smo vašu informaciju od 4. marta 2024. godine, u kojoj se izražava sumnja u zakonito postupanje službenih lica Investiciono razvojnog fonda Crne Gore AD u postupku odobravanja kredita za refinansiranje pravnom licu “Timi” DOO Podgorica, sa prilozima, aktom Ktr.br47/24 od 6. marta 2024. godine, dostavili na nadležno postupanje Specijalnom državnom tužilaštvu”, navodi se u obravještenju u koje je Vrhovno državno tužilaštvo dostavilo Akciji za socijalnu pravdu.

Dokument je potpisala Lidija Vukčević.

Firma Medenice, “Timi”, registrovana je 2013. godine za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

Medenica je u pritvoru, a ranije je optužen od SDT-a za druga krivična djela, kao i Vesna Medenica i još jedan broj osoba.

Iz Akcije za socijalnu pravdu 0tvrde da je IRF 2017.godine i 2018.godine imao programsku liniju za refinansiranje kredita, koje je odobravao firmama koje su se bavile proizvodnjom, turizmom, ugostiteljstvom, uslugama, trgovinom i poljoprivredom.

Medeničina firma je 13. novembra 2017. godine podnijela zahtjev IRF za dobijanje kredita, kojim bi zatvorila svoj kredit kod Prve banke, uzet u oktobru 2016. u iznosu od 200 hiljada eura. Osnovna djelatnost ove kompanije bila je trgovina naftnim i gasovitim gorivima

Namjena tog kredita kod Prve banke, kako su saopštili iz ASP-a, iz oktobra 2016. bila je “refinansiranje iz linije IRF-a”, a odobren je uz efektivnu kamatu od 5,05 odsto godišnje i na rok od 10 godina.

Međutim, kako ističu, 22. januara naredne 2018. godine firma “Timi“ šalje dopis IRF u kojem navodi da su kreditne linije IRF-a u 2018. godine inovinare, te da uzmu u razmatranje njihov zahtjev iz prethodne godine, iako se aplikacije za dobijanje kredita odobravaju u godinama u kojima su podnijete.

“U 2017. godini kamata je iznosila 4,5 odsto za ovu vrstu kredita, uz mogućnost stimulacije od 0,5 odsto. U 2018. godini kamata je bila 4,0 odsto uz mogućnost stimulacije od 0,5 odsto. Podaci ASP-a pokazuju da već sredinom februara 2018. godine Odbor direktora IRF-a odobrava firmi “Timi“ kredit od 195.761 eura za refinansiranje kredita kod Prve banke, na rok otplate od deset godina i uz kamatu od 3,5 odsto, dakle po nižoj kamati nego po onoj koja se primenjivala u godini u kojoj je aplikacija podnijeta. Nadalje, jedan od uslova za zaključenje kredita bio je da Republički zavod za urbanizam i projektovanje dostavi procjenu nepokretnosti kao kolateral za kredit, a radilo se o dupleks stanu pod Goricom Miloša Medenice, koje je kupio 2013. godine i na kojem je već bila uspostavljena hipoteka Prve banke po prethodnom kreditu”, kazali su tada iz ASP-a.

Većinski vlasnik i Prve banke, čiji je kredit trebalo da bude zatvoren, i Republičkog zavoda je Aco Đukanović, pa se u konkretnom radilo o očiglednom konfliktu interesa, smatraju oni.

Iz Akcije za socijalnu pravdu su ocijenili da je izvještaj o procjeni datiran na 18. januar 2018. godine, odnosno prije nego što je Odbor direktora IRF uopšte postavio to kao uslov za dobijanje kredita.

“Republički Zavod je dupleks stan od 159 kvadrata procijenio na čak 349.800 eura (2,2 hiljade po kvadratu). U izvještaju o procjeni jedinična cijena kvadrata duplex stana je zaokružena na 1,6 hiljada, ali je procjenitelj naveo da vrijednost treba uvećati za 35 odsto zbog renoviranja stana materijalima visokog kvaliteta i atraktivne lokacije, ali izvještaj uopšte ne sadrži brojke i obračun kako se došlo do tih 35 odsto, već je taj procenat bukvalno paušalno naveden. Jedan od uslova bio je i da se dupleks stan osigura minimum za period trajanja kredita. U polisi osiguranja je procijenjena građevinska vrijednost objekta 648 eura po kvadratu”, naveli su iz ASP-a.

Ugovor o kreditu IRF i firme “Timi“ zaključen je već 21. februara 2018. godine, a krajem aprila te godine je izvršena tranša ka Prvoj banci.

“Međutim, ostalo je upitno kako je kredit odobren firmi, čija je osnovna djelatnost trgovina naftnim i gasovitim gorivima, a što nije bilo izričito propisano programom podrške. U vezi sa prednjim, ASP je u posjedu podataka da je „Timi“ obrazlagao IRF da su 2016. godine kao firma “došli na ideju“ da otvore restoran preko puta kampa na Jabuci, nedaleko od Kolašina, gdje su se izvodili radovi na autoputu, a zbog smanjenog obima posla u restoranu su sredinom naredne godine došli na ideju da obezbjeđuju katering za radnike. U tom smislu dostavio je jedan jednomjesečni ugovor sa “Bemaxom“ iz jula 2017. godine za pripremu obroka (cijena 2,30 eura sa PDV), a drugi iz oktobra iste godine sa “Skladgradnja“ za isporuku hrane radnicima (cijena obroka 2,78 eura sa PDV). Dostavljen je i ugovor o zakupu stambenog objekta iz oktobra 2015. godine radi otvaranja restorana, koji je bio na četiri godine”, naveli su iz ASP.

Otvaranje restorana, međutim, nije bio dokaz da se firma „Timi“ bavi ugostiteljskom djelatnošću kao osnovnim poslom, a to je bila jedna od djelatnosti za koje su se odobravali krediti od IRF-a za refinansiranje kredita, upozoravaju.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Mujović: U CEDIS-u ne cvjetaju ruže, Čađenović došao na gotovu štetu

Sjednica Skupštine je u toku, a na dnevnom redu su poslanička pitanja. Ministar energetike i …