Za Gradski stan i sajmište uraditi RIA procjene

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” Slavica Ilinčić predložena je za direktora u punom mandatu, a o njenom imenovanju će se prvo izjasniti članovi odbora za izbor i imenovanja na sjednici koja je zakazana za utorak, 19. mart.

Pored Slavice Ilinčić na konkurs za direktora ove ustanove prijavila se i Biljana Ćulafić, ali je ocijenjeno da plan rada i program razvoja Biblioteke Slavice Ilinčić predstavlja jasne smjernice i sagledava potrebe ustanove. Direktore u punom mandatu dobiće i Deponija i Sportski objekte. Za ova mjesta konkurisali su Aleksandar Božović i Aleksandar Vučković, dosadašnji vršioci dužnosti direktora. Božović je jedini konkurisao za funkciju direktora, dok su za prvog čovjeka Sportskih objekata pored Vučković, konkurisali i Dragan Bulatović i Sandra Marković. Odbor direktora Sportskih objekata je konstatovao da su Bulatović i Marković dostavili nepotpunu dokumentaciju predviđenom statutom društva.

Pred članovima odbora su razrešenje odbora direktora Vodovoda i Deponije i imenovanje novih upravljačkih organa ova dva preduzeća. Takođe, odbor će se izjasniti o predlozima za imenovanje direktora i umjetničkog direktora Gradskog pozorišta.

Mijenja se i Izborna komisija Glavnog grada. U njoj više neće biti Filip Boljević, zamjenik člana, koji je tu funkciju obavljao ispred Pokreta Evropa sad.

Za Gradski stan i sajmište uraditi RIA procjene

Gradonačelnica Olivera Injac predložila je da se razmotri mogućnost zajedničkog djelovanja sa Vladom Crne Gore u realizaciji projekta “Gradski stan”. Ovu mogućnost ona je izložila u mišljenju koje je dostavila na predlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za realizaciju projekta “Gradski stan”, a koju je predložio Stefan Vešović, odbornik Prave Crne Gore. Takođe, Injac predlaže da se razmotri mogućnost da se izvrši procjena analize uticaja propisa kako bi utvrdili koja su to finansijska sredstva neophodna za sprovođenje ove odluke, a u skladu sa metodologijom RIA obrasca.

– Time bi se utvrdio finansijski aspekat primjene, a sve u skladu sa članom 71 stav i tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi – navodi Injac u mišljenju.

Ona je dala mišljenje i na predklog odluke o odredivanju lokacije za izgradnju objekata – sajmište i multifunkcionalnu dvoranu.

– U cilju donosenja adekvatne odluke i efikasnije realizacije, predlažemo da, kao i u odnosu na ostale kvalitetne inicijative, osim analize dostavljenog predloga lokacije za izgradnju objekta, razmotrimo mogućnost procjene analize uticaja propisa kako bismo utvrdili koja su to finansijska sredstva neophodna za sprovođenje ove odluke, a u skladu sa metodologijom RIA obrasca. Time bi se utvrdio finansijski aspekat primjene, a sve u skladu sa članom 71 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi – piše u mišljenju.

Članovi odbora za izbor i imenovanja izjasniće se o predlogu da se Lenka Bulatović, imenuje za člana Savjeta Muzeja i galerija, iz reda zaposlenih. Bulatović će na ovoj funkciji zamijeniti Vanju Vuković, za koju je, kako je naznačeno u dokumentu koji je dostavljen odboru za izbor i imenovanja, nije sprovedena procedura za članicu Savjeta shodno Statutu ove ustanove.

Predloženo je da se za člana Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom imenuje Ida Kolinović, v.d. sekretara za socijalno staranje, koja će na ovoj funkciji naslijediti Ivana Terzića, bivšeg sekretara.

Mijenja se i Etička komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada jer je Angelina Radević, podnijela ostavku.

O predlozima koji dobiju saglasnost odbora za izbor i imenovanja izjasniće se odbornici na plenumu 21. marta.

Dan

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …