Ministar Mujović uvodi novu praksu u poslovanju energetskih subjekata- partnerski do najboljih rješenja

Ministarstvo energetike i rudarstva organizovanjem sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata, uvodi praksu zajedničkog razmatranja problema koji opterećuju kompanije i zajedničkog rješavanja istih.

“Intenzivna i kontinuirana saradnja svih energetskih subjekata, jedini je način da se obezbijedi efikasno upravljanje elektroenergetskim sistemom u periodu pred nama” istakao je ministar energetike I rudarstva prof dr Saša Mujović na sastanaku sa menadžmentom energetskih subjekata I Regulatorne agencije za energetiku. Ministar Mujović je podvukao da je organizovanje sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata, prvi korak ka partnerskom odnosu energetskih subjekata za unapređenje ukupnog poslovanja u sektoru energetike.

Komunikacija I saradnja su od suštinske važnosti u narednom periodu, kada se energetski sistem suočava sa velikim izazovima. Posebno u narednoj godini u kojoj će van mreže više mjeseci biti TE Pljevlja, što je veliki test za cijeli energetski sektor države.

“Resorno ministarstvo je u svakom trenutku spremno da pruži maksimalnu podršku u okviru svojih nadležnosti, u svim pitanjima koja na bilo koji način otežavaju realizaciju projekata ili utiču na poslovanje samih preduzeća” poručio je Mujović tokom radnog sastanka i dodao da očekuje proaktivno djelovanje svih subjekata, u svim segmentima, jer u konačnom stabilan energetski sistem je naš zajednički cilj i na njegovom daljem razvoju i modernizaciji svi moramo raditi.

Sastanku su, pored ministra i predstavnika EPCG, prisustvovali i čelnici CEDIS-a, CGES-a, REGAGEN-a i COTEE-a

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …