Prva banka pod mjerama CBCG: Acu Đukanoviću manjka šest miliona eura

Prvoj banci je potrebna dokapitalizacija od šest miliona eura u narednih pet godina, od čega dva miliona u ovoj godini, navedeno je u prospektu javnog poziva za emisiju novih akcija kojeg je banka uputila postojećim akcionarima 5. marta.

Skupština akcionara Prve banke je ovu odluku o dokapitalizaciji donijela 29. decembra prošle godine. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, odluka o ovom emisiji je donijeta nakon mjera koje je sprovela Centralna banka kako bi se omogućio nastavak rada banke u skladu sa uslovima iz Zakona o kreditnim institucijama.

Revizori u posljednje tri godine na finansijske iskaze banke daju mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje gdje ukazuju da odliv depozita i druge aktivnosti “ukazuju na postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može izazvati sumnju u sposobnost banke da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti”. Krajem prošle godine je propao pokušaj najvećeg akcionara Aca Đukanovića da proda većinski paketa akcija ove banke investitoru iz Srbije Davoru Macuri.

Iz Centralne banke su potvrdili “Vijestima” da su donijete mjere u vezi sa Prvom bankom, ali da ne mogu saopštiti detalje zbog tajnosti podataka.

“Nakon sprovedene kontrole poslovanja Prve banke, Centralna banka je u skladu sa zakonom, Banci izrekla supervozorske mjere, čiji je cilj blagovremeno preduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja Banke, kao i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Podsjećamo da su saglasno Zakonu o kreditnim institucijama i ostalim pozitivnim propisima, sve supervizorske mjere koje izriče Centralna banka označene stepenom ‘povjerljivo’, uključujući i utvrđene rokove i način postupanja kreditne institucije”, navedeno je u odgovoru iz CBCG kojeg potpisuje direktor Direkcije za licenciranje, odobrenja, mjere i ocjenu usklađenosti u Sektoru za kontrolu CBCG Nikola Bašanović.

Iz Prve banke nisu direktno odgovorili na pitanje zbog čega dokapitalizuju banku i da li to rade na zahtjev Centralne banke.

“Skupština akcionara Prve banke na sjednici održanoj 29.12.2023. godine kvalifikovanom većinom donijela je Odluku o XIX emisiji akcija po osnovu javne ponude. Predmetna Odluka je odobrena rješenjem Komisije za tržište kapitala od 29.02.2024. godine, kojim je Komisija za tržište kapitala odobrila prospekt za javnu ponudu od 15.648 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 127,82€, serije ‘RE-18’, u ukupnom obimu emisije akcija od 2.000.127,36€. Shodno prethodno navedenom, akcionari su koristeći svoja vlasnička prava, samostalno odlučili o dokapitalizaciji”, navedeno je iz Prve banke.

Prva banka sada ima 410 hiljada akcija čija je nominalna vrijednost 127,82 eura, tako da je ukupni nominalni kapital banke 52,4 miliona eura. Prema izvještaju o poslovanju banke sa kraja prošle godine akcijski kapital banke iznosi 55,4 miliona eura, akumulirani gubitak je 33 miliona, ostale rezerve su 10,8 miliona eura, tako da je ukupni kapital procijenjen na 33,3 miliona eura.

Akcijama banke je na berzi posljednji put trgovano po cijenama od 20,5 eura, a sada na berzi nema ponuda za kupovinu ni po tim cijenama. Tržišna vrijednost banke, prema cijenama akcija sa berze, jeste 8,4 miliona eura. To znači da će akcionari koji učestvuju u dokapitalizaciji akciju plaćati 127,82 eura, šest puta više od berzanske cijene.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Đokaju 40 godina zatvora za ubistvo Šejle Bakije, Lješković: Uložićemo žalbu

Podgorica, (Media Biro) Ilir Đokaj osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Podgorici na 40 …