MJU: Prvo da se u potpunosti razgraniče Glavni grad Podgorica i opština Tuzi

Povodom situacije u vezi sa razgraničenjem Glavnog grada Podgorica i opštine Zeta ukazujemo da Ministarstvo javne uprave nastoji da obezbijedi da se procesi razgraničenja koji su u toku sprovedu efikasno, jasno, postupno a sve u cilju izbjegavanja potencijalnih negativnih posljedica u vidu štete po bilo koju jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u ovim procesima.

Iz tog razloga, obaveza Ministarstva javne uprave je da obezbijedi primjenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji, te s tim u vezi ukazujemo na potrebu da se postupci razgraničenja vode onim redosljedom kako je vršeno izdavanje opština iz Glavnog grada u nove opštine.

U tom smislu, ukazujemo da je opština Tuzi nastala izdvajanjem dijela Glavnog grada Podgorica 2018. godine, te da je u tom momentu sadašnja opština Zeta imala status opštine u okviru Glavnog grada. Od tada vodi se postupak razgraničenja između ove dvije jedinice lokalne samouprave, koji još uvijek nije završen. Imajući to u vidu, jasno je da je pitanje granica Glavnog grada, kao i pitanje imovine između Glavnog grada i opštine Tuzi još otvoreno, odnosno da granice teritorija ovih opština i imovina još uvijek nijesu u cjelosti definisane.

Sa druge strane, 2022. godine opština Zeta nastala je izdvajanjem dijela Glavnog grada, međutim da bi se utvrdile granice teritorije opštine Zeta i Glavnog grada, prvo mora biti utvrđena granica Glavnog grada u cjelosti. Kako u ovom trenutku to nije slučaj, u cilju zaštite interesa sve tri jedinice lokalne samouprave potrebno je obezbijediti rješavanje prethodnog pitanja, odnosno utvrditi granicu između opštine Tuzi i Glavnog grada.

U konkretnom slučaju, ukoliko bi se procesi razgraničenja riješavali istovremeno, potencijalno mogu nastupiti posljedice sporenja između opština Tuzi i Zeta, između kojih se u smislu Zakona o teritorijalnoj organizaciji ne može voditi postupak razgraničenja iz razloga što je odredbama člana 39 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore propisano da skupštine opština u kojima je došlo do teritorijalne promjene, radi stvaranja uslova za početak rada novoosnovane opštine obrazuju organizacioni odbor, u roku od 30 dana od dana početka primjene zakona kojim je osnovana nova opština.

Da bi u postupku obezbijedili čistu situaciju i jasne pozicije svih aktera neophodno je prvo da se u potpunosti razgraniče Glavni grad Podgorica i opština Tuzi.

Mi ćemo preko predstavnika Ministarstva javne uprave  insistirati na efikasnosti rada Odbora u okviru kojeg se predlaže rješavanje pitanja razgraničenja Podgorice i Tuzi, kako bi i drugi Odbor mogao u što kraćem roku  da nastavi sa radom.

Ono što posebno želimo da naglasimo je da uloga Ministarstva javne uprave nije da arbitrira u postupku teritorijalnog razgraničenja između Glavnog grada i opštine Zeta, već da obezbijedi pravilnu primjenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Takođe, ono što je propisano Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, a tiče se teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine, jeste da se podjela imovine vrši sporazumom između opština, a na predlog Organizacionog odbora za  stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Zeta. Ukoliko to nije moguće, takođe, Zakon nalaže da se opštine kroz model sporazuma mogu oprijediliti da sva sporna pitanja povjere arbitraži.

Dakle, uloga Odbora je takva da samo predlaže način uređenja odnosa između opština, teritorijalno razgraničenje, način podjele imovine i druge aktivnosti za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine,  a odluku donose skupštine opština. To znači da skupštine opština moraju donijeti istovjetne odluke o razgraničenju i drugim pitanjima važnim za funkcionisanja opština.

Kroz dosadašnji rad Organizacionog odbora evidentno je da ne postoji saglasnost da se teritorijalno razgraničenje Podgorice i Zete izvrši sporazumnim putem, kao ni saglasnost da se sporna pitanja koja se odnose na razgraničenje povjere arbitraži.

Provjerite slična mjesta

Mujović: U CEDIS-u ne cvjetaju ruže, Čađenović došao na gotovu štetu

Sjednica Skupštine je u toku, a na dnevnom redu su poslanička pitanja. Ministar energetike i …