MERT: STO napredni kurs ekonomske analize trgovinske politike

Sekretarijat Svjetske trgovinske organizacije (STO) organizuje Napredni kurs ekonomske analize trgovinske politike, koji će se održati od 24. do 28. juna 2024. godine, u Ženevi, Švajcarska, na engleskom jeziku. Kurs je specijalizovana obuka “Nivo 3” i članice mogu imenovati jednog predstavnika.

Kandidati za ovaj napredni kurs moraju: da imaju diplomu magistra ili doktora ekonomskih nauka ili srodne discipline; posjeduju osnovna znanja iz ekonometrijskih tehnika; biti upoznati sa STATA softverom; da su završili obuke STO-a (E-Learning ili licem u lice) i/ili imaju dokazivo srazmjerno znanje ili profesionalno iskustvo i posjeduju odličnu sposobnost komunikacije na engleskom jeziku, usmeno i pismeno.

Zainteresovani kandidati (državni službenici Crne Gore), a koji ispunjavaju uslove iz pozivnog pisma treba da pošalju prijavu, sa pratećim dokumentima (biografijom i kopijom pasoša), Ministarstvu ekonomskog razvoja, na sljedeće e-mail adrese: aida.salagic@mek.gov.me i nikoleta.milutinovic@mek.gov.me, najkasnije do 21. marta 2024.

Naime, formular za prijavu mora biti popunjen i potpisan od strane kandidata i resora koji ga imenuje, kao i pečatiran, i zvaničnim kanalima dostavljen Institutu za obuku i tehničku saradnju STO-a (putem Misije u Ženevi) najkasnije do 25. marta 2024. godine.

Samo državni službenici koji ispunjavaju zahtjeve iz pozivnog pisma biće uzeti u obzir u procesu selekcije od strane Sekretarijata STO.

Dokumenta vezana za prijavu:

  1. Pozivno pismo
  2. Formular za prijavu.

Dokumenta na LINKU

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …