Vlada odlučna da se jednom za vazda riješi problem cigareta u Slobodnoj zoni Luka Bar

Vlada Crne Gore osnovaće Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni Luka Bar, odlučeno je tokom sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića i potpredsjednika Moma Koprivice sa predstavnicima Ministarstva finansija i Uprave za carinu, predvođenih ministrom Novicom Vukovićem.

Tijelo, koje za cilj ima da efikasno riješi ovaj veliki problem, će biti osnovano u najkraćem roku, a kako je planirano predvodiće ga premijer Spajić.

U rad će biti uključeni i potpredsjednik Koprivica, ministar Vuković, ministar Danilo Šaranović kao i predstavnici SDT-a, ANB-a, Uprave za carinu, Uprave policije, Uprave za državnu imovinu, a Vlada će ispoljiti maksimalnu otvorenost za uključivanje međunarodnih partnera u cjelokupan proces, radi transparentnosti postupka.

Tokom sastanka su utvrđeni i dalji koraci, među kojima je popis zaplijenjenih cigareta koje se nalaze u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Konstatovano je da je SDT naložio popis zaplijenjene robe i da ga je neophodno uraditi u najkraćem roku. Istaknuto je da je ključno utvrditi ne samo koji se brendovi tu nalaze, već i  svi ostali podaci u vezi sa zaplijenjenim cigaretama.

Sprovođenje tih aktivnosti  stvoriće jasnu sliku o karakteru oduzete robe i svim njenim nelegalnim aspektima, iz čega bi proizilazile i radnje na njenom definitivnom uništenju, čime bi se pokazala snažna volja da se trajno riješi taj gorući problem.

Uništenje zaplijenjenih cigareta radilo bi se u saradnji sa partnerima iz Velike Britanije i Evropske unije, koji bi donirali sredstva i opremu za čitav proces.

Naglašeno je da bi efikasnim odgovorom, Crna Gora kao potpisnica Sporazuma za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom, poslala snažnu poruku međunarodnim partnerima, koji su spremni da pruže svu pomoć.

Takođe, kako je poručeno tokom razgovora, bio bi to još jedan korak ka vraćanju povjerenja građana u institucije.

Zaključeno je i da se na ovaj način daje puna podrška nezavisnom radu SDT-a, ali i čine odlučujući koraci da se rasvijetle sve činjenice o krijmčarenju i brojnim drugim nelegalnim poslovima u Slobodnoj zoni Luka Bar u prethodnom periodu, kako bi se definitivno stalo na put ovom ozbiljnom društvenom i ekonomskom problemu.

Rad na izradi novog Zakona o slobodnim zonama ostaje i dalje jako važan, a u tom kontekstu je izraženo zadovoljstvo zbog ekspertske pomoći dobijene od OECD-a i Svjetske carinske organizacije.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …