Od 30,2 miliona Crnu Goru zapada 4,9 miliona u tri rate

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA ove godine započeće dogradnju objekata terminalne kontrole letjenja (TKL) Podgorica i rekonstrukciju elektroenergetske (EE) i telekomunikacione (TK) infrastrukture oko poletno-letne staze (PSS) na aerodromu Podgorica, navodi se u finansijskom planu SMATSE za ovu godinu, na koji je crnogorska vlada dala saglasnost. Ukupna vrijednost ovih investicija je 4,9 miliona eura, a trebalo bi da budu realizovane zaključno sa 2026. godinom. Ukupna vrijednost planiranih investicija SMATSE u 2024. godini iznosi 30,27 miliona eura

Dogradnja objekta TKL Podgorica podrazumijeva povećanje kapaciteta tehničke sale, proširenje prostorije za monitoring, izmjenu rasporeda prostorija i zamjenu elektro-energetskih i telekomunikacijskih instalacija i sistema grijanja i hlađenja. Oko piste je planirana izgradnja nove kablovske kanalizacije (osim na dijelu trase gdje je moguće koristiti postojeću rezervnu infrastrukturu Aerodroma Podgorica), radi povećanja pouzdanosti rada telekomunikacionih uređaja i adekvatnijeg snabdijevanja električnom energijom. Dogradnja tornja koštaće 3,3 miliona eura, a rekonstrukciji infrastrukture 1,6 miliona.

U finansijskom planu SMATSE se podsjeća da se ovo preduzeće ne finansira iz budžeta Srbije i Crne Gore, već prihode ostvaruje od rutnih i terminalnih naknada.

Procijenili su da će ovu godinu završiti sa profitom od 4,63 miliona eura, od ukupnih priliva od 125,3 miliona eura. Od toga na bruto zarade odvajaju 76,81 milion.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …