Vlada i danas kadrirala, ima poznatih imena

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 19. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova mr Snežane Radović,
 2. donijela Rješenje o određivanju mr Snežane Radović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova,
 3. donijela Rješenje o postavljenju Francesca Giuliana za počasnog konzula Crne Gore u Bariju – Republika Italija,
 4. donijela Rješenje o imenovanju dr Marka Terzića za člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore – predstavnik Zajednice opština Crne Gore,
 5. donijela Rješenje o razrješenju dva člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore – predstavnika zaposlenih dr Snežane Dragaš i dr Vladimira Jovanovića,
 6. donijela Rješenje o imenovanju dr Aleksandra Đoga i dr Saše Raičevića za članove Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore – predstavnika zaposlenih,
 7. donijela Rješenje o određivanju Ivane Šućur za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 8. donijela Rješenje o određivanju Dragane Vojvodić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 9. donijela Rješenje o određivanju mr Amele Orahovac za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj usluga, nadzor nad stručnim radom i drugostepeni upravni postupak u oblasti socijalne i dječije zaštite u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 10. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Krsta Božovića,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja mr Aleksandra Memčevića,
 12. donijela Rješenje o određivanju Snežane Drobnjak za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 13. donijela Rješenje o određivanju mr Aleksandra Memčevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 14. donijela Rješenje o određivanju Irene Joksimović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 15. donijela Rješenje o određivanju Jovane Dragović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova,
 16. donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
 17. donijela Rješenje o određivanju Darka Vukovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte,
 18. donijela Rješenje o imenovanju Nihada Rastodera za savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju,
 19. donijela Rješenje o određivanju Blagoja Gledovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravde,
 20. donijela Rješenje o prestanaku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Hane Medojević i
 21. odredila Andriju Delića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Novi duvanski kombinat” AD Podgorica.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …