Najveći dužnici već u bankrotu: IRF teško da može da naplati 12,25 miliona eura loših kredita

Kompanije u vlasništvu porodice biznismena Danila Petrovića ”Montenegro Premier” i “Cijevna komerc” su na spisku firmi na koje je ukazala Državna revizorska institucija (DRI) da kasne sa otplatom kredita duže od tri mjeseca kod Investiciono-ravojnog fonda (IRF), a da Fond nije pravovremeno ili uopšte nije aktivirao nijednu značajnu hipoteku da bi naplatio kredite.

Iz IRF-a su “Vijestima” kazali da je na kraju 2022. godine (period na koji se odnosi revizija DRI) “Montenegro Premier” imao dug od 1,56 miliona, a “Cijevna Komerc” 2,12 miliona, te da su zaključno sa krajem februara ove godine naplatili dio duga tako da sada od kompanije “Cijevna Komerc” potražuju 1,28 miliona a od “Montenegro Premiera” 949.006,32 eura. Ukupno su od obje firme naplatili 1,86 miliona.

DRI je u izvještaju o reviziji IRF-a za 2022. godinu ukazao da je na kraju te godine Fond imao 12,25 miliona eura nekvalitetnih kredita od čega se 9,06 miliona odnosilo na sedam korisnika (74 odsto nekvalitetnih kredita), a ostatak novca od 3,1 milion na 76 korisnika.

“IRF ni po jednom od analiziranih nekvalitetnih plasmana nije pravovremeno ili uopšte nije aktivirao nijednu značajnu hipoteku. Svi analizirani ugovori o plasmanima sadrže član 8 koji koji daje za pravo IRF-u da u slučaju docnije i neispunjavanja drugih uslova iz ugovora odmah jednostrano raskine ugovor, čime kompletan dug odmah dospijeva na naplatu, da se aktiviraju hipoteke i obešteti imovina Fonda prodajom založenih nekretnina”, navodi se u izvještaju DRI.

Stečajni dužnici

Osim “Montenegro Premiera” i “Cijevna Komerca” preostalih pet dužnika koji su u cifri od 9,06 miliona su, kako su naveli iz IRF-a, jesu firme “Kartonaža M&V” (1,04 miliona), “Primat” (2,22 miliona), “Montavar Metalac” (1,6 miliona), “Hidrocop”(455,944 hiljade) i “Radenko” (35,17 hiljada).

Od ovih pet dužnika četiri su u stečaju, a jedan je obrisan tako da je u pitanju da li IRF može da naplati bilo šta od ovog duga.

Prema Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) cetinjska firma “Kartonaža M&V” je registrovana za proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, a osnivač je Tanja Vujović i od juna prošle godine je u stečaju.

“Primat” je registovan za proizvodnju hljeba, svježeg peciva i kolača. Osnivač firme je Slavko Pajović, a i ova firma se nalazi u stečaju od februara 2022. godine.

“Montavar-metalac” je registovan za proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija. Firmu je iz stečaja kupila češka kompanija “Termochem” 2016. godine, a proizvodnju su obustavili krajem 2019. godine, od kada su radnici bez posla i primanja, a radnicima se na ime zaostalih plata i povezivanja radnog staža duguje oko 1,3 miliona eura. Potom je 2021. godine uveden je stečaj, a češka kompanija je imovinu Metalca prepisala na drugu svoju firmu koju je prodala nikšićkoj firmi, Centru za reciklažu. Proizvodnja u fabrici još nije pokrenuta.

“Hidrokop” je registovan za izgradnju puteva i auto-puteva. Osnivač firme je Radan Živković, a račun je u blokadi na dug od 3,93 miliona eura.

U CRPS-u postoje dvije podgoričke firme “Radenko” i boje su obrisane iz aktivnih preduzeća 2010. i 2019. godine.Vlasnik obje firme bio je Radenko Radojičić.

Investiciono-razvojni fond (IRF) je za posljednjih 14 mjeseci naplatio 2,49 miliona eura kredita sa kojim se kasni u otplati duže od tri mjeseca (nekvalitetni kredit).

Iz IRF-a su pojasnili da je posredstvom Fonda u crnogorsku privredu do sada ušlo oko dvije milijarde eura po osnovu 4.820 projekata, pa je iznos nekvalitetnih kredita u kašnjenju preko 90 dana (12,25 miliona na kraja 2022. godine) i pripadajući broj partija (83 plasirane partije) nizak u odnosu na ukupne plasmane.

Vijesti

Provjerite slična mjesta

Unija slobodnih sindikata pozvala Vladu da hitno snizi akcize na gorivo

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) pozvala je Vladu Crne Gore da, ne čekajući novo …