RADULOVIĆ: Počela rekonstrukcija puta od Lepenca do Ribarevina


Počeli su radovi na rekonstrukciji dionice puta od Lepenca do Ribarevina u dužini od 12,8 km. Ovo je sastavni dio rekonstrukcije magistranog puta Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane koja je počela u avgustu prošle godine.
Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je da je vrijednost cjelokupnog projekta skoro 36 miliona eura, a radovi bi trebalo da budu završeni do avgusta 2025. godine.
“Završetkom rekonstrukcije ovog putnog pravca imaćemo put koji svojim elementima i kvalitetom izgradnje predstavlja modernu i bezbjednu saobraćajnicu, koja će omogućiti udobnije, bezbjednije i ekonomičnije putovanje lokalnog stanovništva i odvijanje saobraćaja u tranzitu”, rekao je Radulović koji je posjetio gradilište.
Ministar je zahvalio učesnicima u saobraćaju na razumijevanju zbog sporijeg odvijanja saobraćaja i zastoja, ali je najavio i nove investicije na sjeveru zemlje.
“U kontinuitetu nastavljamo sa ulaganjima na sjeveru zemlje. Pored početka izgradnje dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, možemo očekivati početak radova na putnom pravcu Bijelo Polje-Dobrakovo, što će uz završetak projekta Rožaje–Špiljane i Lubnice-Jezerine, značajno unaprijediti putnu infrastrukturu i ukupan razvoju ovog dijela Crne Gore,” zaključio je Radulović.
Početku radova na dionici Lepenac–Ribarevina sa ministrom Radulovićem prisustvovao je i direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović.
“Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Lepenac–Ribarevina–Poda–Berane se izvode zadovoljavajućom dinamikom. Očekujem da će ugovor biti ispoštovan i da će biti završen u skladu sa ugovorenom dinamikom”, kazao je Vuksanović.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …