Član AZLP Muhamed Đokaj konkurisao za sudiju Ustavnog suda

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) Muhamed Đokaj konkurisao je za sudiju Ustavnog suda. On je “Danu” potvrdio tu informaciju.

Đokaj je diplomirani pravnik, a u Agenciji za zaštitu ličnih podataka zaposlen je od 30. novembra 2010. godine. U tom tijelu je obavljao više funkcija, a u periodu od 2014. do 2019. bio je i na čelu Savjeta Agencije. U njegovoj biografiji se navodi da je u ranijem periodu radio kao novinar, u civilnim organizacijama, te kao humanitarni radnik i prevodilac pri jednoj međunarodnoj humanitarnoj organizaciji.

Đokaj je ranije kao član Savjeta AZLP tražio da to tijelo razmotri mogućnosti povlačenja mišljenja donijetog po zahtjevu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) o objavljivanju spiska lica u samoizolaciji. Za tu odluku, koju je kasnije ukinuo Ustavni sud, glasali su tadašnji predsjednik i član Savjeta Sreten Radonjić i Bojan Obrenović, dok je Đokaj smatrao da je takvo mišljenje neodrživo i neutemeljeno.

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …