SDT istražuje: Ko je dozvolio zidanje u moru u Porto Montenegru

Službenici Uprave za katastar, na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva, utvrdili su da je “Adriatic Marinas”, kompanija koja upravlja nautičkim naseljem Porto Montenegro, dogradnjom ponte i nasipanjem šljunka u more proširio Urbanističku parcelu UP1-15 za 250 kvadratnih metara, od čega 113 kvadrata ulazi u more.

Prema informacijama “Vijesti” Uprava za katastar je izvještaj sa ovim utvrđenim stanjem i dodatnim skicama i snimcima terena poslala Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) 7. decembra prošle godine.

SDT je tražio ovaj izvještaj u okviru istrage koju je pokrenulo po krivičnoj prijavi grupe mještana naselja Seljanovo. Kao što su “Vijesti” ranije pisale ova grupa građana je krajem 2022. godine podnijela krivičnu prijavu SDT-u protiv Mladena Krekića izvršnog direktora firme “Business Art”, kao tadašnjeg rukovodioca izrade i odgovornog planera Detaljne studije lokacije (DSL) “Arsenal-Tivat” iz 2019. godine, i odgovornih lica u tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja i turizma zbog sumnji da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom izrade i prihvatanja izmjena ovog plana. Ministarstvo je tada obrađivaču plana dalo smjernice da je “cilj izmjena plana prilagođavanje interesima investitora”.

U periodu aktivnosti na izmjenama ovog plana ministarstvom je upravljao ministar Pavle Radulović, a zatim nakon njegove ostavke tadašnji premijer Duško Marković.

Ovom izmjenom je prvobitna površina objekata u zahvatu DSL “Arsenal” povećana sa 89 na 145 hiljada kvadrata, na spornoj lokaciji UP1-15 ucrtana je zgrada – kondo hotel sa pet spratova koji će sa tri strane biti okružena morem,… Izmjene planskog dokumenta DSL “Arsenal” zatražio je “Adriatic Marinas”, a tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je to prihvatilo 2019. godine dajući obrađivaču plana Krekiću dodatne smjernice kako bi “investitor ulaganja usmjeravao u onom pravcu u kojem mu trenutna ekonomska situacija daje najviše mogućnosti”.

“Vijesti” su u vezi nalaza Katastra poslali pitanja SDT-u i kompaniji “Adriatic Marinas”, na koja i dalje čekaju odgovore.

Iz Uprave za nekretnine, koja je nasljednice dosadašnje Uprave za katastar i državnu imovinu, “Vijestima” su potvrdili da su njihovi službenici obišli ovu lokaciju na zahtjev SDT-a, ali nisu mogli saopštiti rezultat jer su ih poslali tužilaštvu.

“Na osnovu zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva službenici Odsjeka za državni predmjer su 5. 12. 2023. godine izašli na teren i utvrdili činjenično stanje, o čemu su dokumentaciju sa nalazom proslijedili Specijalnom državnom tužilaštvu”, navedeno je u odgovoru “Vijesti”.

Mještani u prijavi navode da se ovakvom izmjenom planskog dokumenta i smjernicama Ministarstva, uz zloupotrebu službenog položaja, “Adriatic Marinas” dovodi u povlašćeni status u odnosu na bilo kojeg drugog investitora ili građanina koji ima vlasništvo u obuhvatu ovog plana, kao i da urađene izmjene dokazuju da je ekonomski interes ovog investitora i njegovo sticanja profita glavni razlog izmjena plana.

Tim planom zgrade su predviđene na svim preostalim slobodnim površinama na prostoru bivšeg Arsenala. Dvije zgrade od po pet spratova ucrtane su i u dvorištu stare crkve Blagovijesti kod Doma vojske, kao i na mjestu srednjovjekovnog ljetnjikovca Rateli, registrovane kulturne baštine, čiji će ostaci, kako je predviđeno spornim planom, biti uklonjeni uz obrazloženje “da kompleks nije moguće zadržati na postojećoj poziciji zbog kompleksnosti planom predviđenih objekata”.

U urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) piše da se urbanistička parcela UP1-15 sastoji “od katastarske parcele 965/23 KO Tivat, dijela katastarske parcele 185/2 KO Tivat i dijela Jadranskog mora”. Čime je planeru omogućeno da zgrade projektuje i u moru.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …