Pad spoljnotrgovinske razmjene Crne Gore za skoro 14 odsto, izvoz u januaru pao za 50 procenata

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za mjesec januar 2024. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 260,8 miliona eura, što ukazuje na pad od 13,8 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, saopštili su iz Monstata.

Izvoz robe imao je vrijednost od 44 miliona eura, a uvoz 216,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 49,9 odsto, a uvoz veći za 1,0 procenat.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 20,3 odsto i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 40,9 procenata.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mašine i transportni uređaji (sektor 7), u iznosu od 13,8 miliona eura (koje čine: Ostala transportna sredstva i opreme – 10,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 55,5 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 20,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Češka (12,4 mil. eura), Srbija (12,3 mil. eura), i Kosovo (2,5 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (34,1 mil. eura), Njemačka (24,0 mil. eura) i Kina (23,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Dan

Provjerite slična mjesta

Momenat u EU integracijama previše dobar da bi ga Crna Gora propustila

Predsjednik Vlade Milojko Spajić ugostio je delegaciju GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Momenat u …