Da li i koliko dugo treba čuvati dokaze o plaćenim računima?

Ako se i vama nekada desilo da platite račun, a niste zadržali dokaz o uplati, ali vam je u međuvremenu stigla opomena da ista nije izvršena, vjerovatno vam nije bilo svejedno te ste se zapitali šta da radite.

Kako biste izbjegli takve neugodne situacije, u nastavku vam donosimo informacije o tome koliko dugo biste trebali čuvati dokaze o plaćenim računima.

Koliko dugo čuvati račune?

Za neke račune se navodi da ih je dovoljno čuvati godinu dana, a to se većinom odnosi na račune koji se plaćaju na mjesečnom nivou, poput naplate struje, grijanja i sličnih komunalnih usluga, te interneta ili telefona. 

Preporuka je da se kazne za prekršaje u saobraćaju i plaćena osiguranja čuvaju i do pet godina, dok stručnjaci i finansijski savjetnici navode da bi trebalo račune čuvati i duže od spomenutih rokova.

Godinu dana čuvajte sljedeće račune: 

– Električna i toplinska energija

– Voda

– Dimnjačarske usluge

– Telefon, Internet i mobitel

– Čistoća

– Isporuka, odnosno ispostavljene usluge obavljena za kućne potrebe

– Pošta, telegraf i telefon za upotrebu telefona i poštanskih sandučića 

Tri godine čuvajte ove račune:

– Komunalna naknada

– Grobna naknada

– Dopunsko zdravstveno osiguranje

– Stanarina

– Naknada štete

– Osiguranje

Pet godina čuvajte sljedeće račune:

– Kazne za parking

– Ugovori o životnom osiguranju

Šest godina čuvajte račune od:

– Poreskih obaveza

Deset godina čuvajte račun:

– Obaveza nastala pravosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela.

No, bez obzira na gore navedeno, stručnjaci, odnosno pravnici i finansijski savjetnici preporučuju da se računi čuvaju i duže od navedenih rokova, jer firme često znaju pokrenuti proces blokade nakon isteka nekog od roka. Upravo zbog toga je najbolje nabaviti veliku fasciklu te u njoj čuvati račune i po deset godina, jer nakon tog vremena nastupa zastara.

NEZAVISNE

Provjerite slična mjesta

Aplikacija WhatsApp dobija AI chatbot

AI chatbotovi se polako infiltriraju u svaku aplikaciju koju koristimo, a najnovija u nizu je …