Odzvonilo nepravilnostima i nezakonitostima u kladionicama i kockarnicama

Danas je održana prva sjednica Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju i ujedno predsjednik Koordinacionog tijela, mr Momo Koprivica.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu ovoga tijela, kojim je definisan precizan okvir za rad i izvršavanje zadataka, ali i mogućnost da građani imaju pravo podnošenja predstavke Koordinacionom tijelu, a u cilju detekcije svih zloupotreba, nepravilnosti i propusta. Poropisana je i jasna procedura za postupanje po predstavkama u cilju stvaranja što šireg fronta za sveukupnu borbu protiv bezakonja.

Koordinaciono tijelo poziva građane da ovu mogućnost koriste, te da će razvijati partnerski odnos sa njima.

Tokom dvosatnog zasijedanja, mapirani su ključni izazovi sa kojima se država susrijeće kada su u pitanju igre na sreću i definisani prvi polazni koraci i zaduženja nadležnih institucija, pojedinih članova, kao i Koordinacionog tijela u cjelini. Govoreći o objektima za klađenje, koji se nalaze u blizini škola, a kojih je, svjedočimo, mnogo, potpredsjednik Koprivica je kazao da će se izvršiti revizija svakog pojedinačnog slučaja, te da će se raspon mogućih mjera kretati od oduzimanja koncesije do pokretanja krivične odgovornosti.

Na toj liniji, Koprivica je kazao da će u narednom periodu raditi na uvođenju online sistema nadzora, koji bi evidentirao internet transakcije u realnom vremenu i omogućavao svakom igraču da u svakom trenutku provjeri zakonitost, kao i da li je evidentirana njegova uplata kod nadležnog organa. Takav jedan sistem, kako je kazao, imao bi mehanizam da detektuje sporne transakcije i omogući kontrolu i obračun naknada koje se uplaćuju.

Članovi Koordinacionog tijela su prezentovali konstruktivne analize i rasvijetlili brojne aspekte od naslijeđenih problema tokom višegodišnjeg, pa i višedecenijskog sistemskog zanemarivanja značaja ove oblasti iz čega su proistekle brojne negativne socijalne, zdravstvene, pravne i budžetske posljedice.

Zadatak Koordinacionog tijela biće uspostavljanje i sprovođenje mehanizama s ciljem zaštite javnog interesa, a naročito maloljetnika, a rad će biti maksimalno inteziviran kako kroz opšte sjednice, tako i kroz formiranje operativnih timova, te preduzimanjem konkretnih aktivnosti.

Provjerite slična mjesta

Đokaju 40 godina zatvora za ubistvo Šejle Bakije, Lješković: Uložićemo žalbu

Podgorica, (Media Biro) Ilir Đokaj osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Podgorici na 40 …