Tužilaštvo izviđa sječu šume u NP Durmitor

Više državno tužilaštvo (VDT) u Bijelom Polju sprovodi izviđaj po krivičnoj prijavi podnijetoj protiv dvojice zaposlenih u Nacionalnom parku (NP) Durmitor.

Oni su prijavljeni, zbog, kako tvrdi podnosilac prijave, zloupotrebe službenog položaja prilikom nezakonite eksploatacije državne šume u zaštićenoj zoni parka. To su “Danu” potvrdili iz tog tužilaštva, nakon što su im spisi predmeta dostavljeni iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

– Postupajući državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju je aktom od 15. 12. 2023. godine zatražio prikupljanje podataka od ovlašćenih policijskih službenika Uprave policije – Stanice policije Žabljak u vezi sa prikupljanjem obavještenja po krivičnoj prijavi podnijetoj protiv službenih lica u Nacionalnom parku Durmitor. Kako od strane UP Žabljak nijesu dostavljene informacije o postupanju po zahtjevu, to je postupajući državni tužilac urgencijom zatražio postupanje i pravovremeno obavještenje – kazao je “Danu” portparol bjelopoljskog VDT-a Vladan Đalović.

Sve nezakonitosti se prijavljuju nadležnima

Iz NPCG su “Danu” kazali da se ogrevno drvo daje isključivo od sanitarnog drveta (izvale i sušike), čime se šume štite od bolesti, najviše potkornjaka.

– Sve nezakonite aktivnosti prijavljuju se nadležnim organima, inspekciji za šumarstvo i policiji, kako bi se osiguralo poštovanje zakona i očuvanje prirodnih resursa. U protekle dvije godine nije bilo sječe privatne šume na ovim lokacijama, osim u slučaju ogrevnog drveta, koje je po količini znatno manje u poređenju s ranijom sječom odobrenom u privatnoj šumi. Stoga nije bilo prilike za značajnu štetu po floru tokom procesa izvlačenja. Većina izvlačenja privatne šume obavlja se kroz privatna imanja, a insistiramo na korišćenju animalne zaprege (poput konja ili volova) – ističu iz NPCG.

U prijavi u koju je “Dan” imao uvid navodi se da se protivzakonita eksploatacija šumskih resursa sprovodi poslednjih pet godina u strogo zaštićenoj zoni NP Durmitor, koja je pod zaštitom Uneska. Za navodne nezakonitosti prijavom su okrivljena dvojica zaposlenih u NP – rendžer i šumarski tehničar, u sadejstvu sa određenim mještanima iz mjesta Mala Crna Gora. Kako je obrazloženo u prijavi, NP Durmitor, kao nadležan za gazdovanje šumskim resursima u svojoj zoni, nudi građanima mogućnost da ukoliko su vlasnici parcele na kojoj se nalazi šuma mogu podnijeti zahtjev za eksploataciju do 50m³ drvne mase, na godišnjem nivou. Podnosilac krivične prijave tvrdi da tada dolazi do nezakonitih radnji jer se prilikom doznake šume ona mahom eksploatiše iz državne svojine, a ne sa privatnih parcela. U prijavi se tvrdi da velika šteta po šumski ekosistem nastaje i prilikom izvlačenja posječenih stabala mašinom “skider”, ali i balvanima koji se vuku po zemlji, pri čemu se uništavaju mlada stabla četinara, prave se duboke brazde na šumskom zemljištu i druga oštećenja.

Dan

Provjerite slična mjesta

Vujičići napustili grad i na selu se bave  proizvodnjom kozjih proizvoda i seoskim turizmom! 

Bračni par Jelena i Slobodan Vujičić su po vokaciji diplomirani pravnici, oboje su rođeni u …