Koprivica će kontrolisati priređivače igara na sreću: Cilj je novac u budžetu, a ne u džepovima pojedinaca

Na sjednici Vlade je donijeta odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije čiji će zadatak biti da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima…

Vlada je juče odlučila da formira Koordinaciono tijelo za zaštitu javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, kojim će rukovoditi potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica (Demokrate).

– Zaštita javnog interesa u oblasti igara na sreću znači da nam djeca imaju pune dnevnike petica, a ne pune džepove tiketa, da idu u škole i u pozorište, a ne u kladionice. Da se djeca zaštite od zloupotreba i svakog oblika iskorišćavanja, što nam je i ustavna obaveza. Da se ne instaliraju kladionice i kockarnice u blizni škola. Da se sprečava, a ne podstiče zavisnost od igara na sreću. Da se novac sliva u državni budžet, a ne u džepove privilegovanih pojedinaca. Da se sankcioniše svako onaj ko krši propise, da se više ne opere nijedan cent preko ovog sistema – kazao je Koprivica novinarima nakon sjednice Vlade i naglasio da treba uvesti red u ovoj oblasti i ukloniti sve nelegalne terminale i aparate iz kafana.

Iz Vlade tvrde da će obrazovanjem ovog tijela ojačati kapaciteti izvršne vlasti u pogledu zaštite i unapređenja javnog interesa u toj oblasti, identifikaciji rizika i izazova, njihovog rješavanja i unapređenja sveukupnog ambijenta.

Na sjednici je donijeta odluka i o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kojim će takođe rukovoditi Koprivica.

– Ovaj savjet će biti i jedan od faktora čišćenja sitema od korupcije i katalizator za ubrzanje evropskih reformskih procesa jer će jedan od glavnih zadataka biti izrada strategije za borbu protiv korupcije što je obaveza iz pregovaračkog procesa, ali i potreba, jer je nemamo od 2015. godine – rekao je Koprivica.

Usvojena je informacija o uspostavljanju javnog registra privrednih društava u većinskom vlasništvu države. Na sjednici je ocijenjeno da će njegova implementacija omogućiti rigorozniju kontrolu poslovanja državnih preduzeća i uvođenjem adekvatnog korporativnog upravljanja uspostaviti mehanizmi održivog i efikasnog upravljanja ovim društvima, a koji će doprinijeti prosperitetu privrede i života svih građana. Javni registar će obuhvatiti registracione i poslovne podatke, pravni status i vlasničku strukturu državnih kompanija, pregled finansijskog poslovanja uz prikaz ključnih pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …