U Reževićima planiraju hotelski kompleks na 75.000 kvadrata

Kompanija V. A. S. Invest, sa sjedištem u Budvi, koja planira izgradnju hotelskog kompleksa na području Smokvice -Reževići, treba da izradi elaborat procjene uticaja na okolinu, odlučila je Agencija za životnu stredinu u ponedjeljak.

Vlasnik budvanske kompanije je GVC SWISS PROPERTY HOLDING AG, a ovlašćeni zastupnik je Vadim Verhovski.

Planirana je izgradnja hotela, depandansa i vila, te bazena, trgova i zelenih površina na 75 hiljada kvadrata i sa ukupnim ulaganjem od 260 miliona eura.

Investitori su 2021. godine dobili saglasnost od glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje kompleksa, a nakon što je švajcarska firma preuzela vlasništvo od ruske, idejno rješenje je promijenjeno i lani dobilo saglasnost državni arhitekta.

Na lokaciji nema objekata. U okruženju je sa južne strane more, sa istočne i zapadne pojas niskog rastinja, dok se jedino sa sjeverne strane (iznad lokacije a ispod magistralnog puta) nalazi nekoliko individualnih stambenih objekata. Prilaz početku lokacije omogućen je sa lokalnog puta, koja se odvaja od magistralnog puta Petrovac-Budva.

Urbanističkim projektom predviđena je fazna izgradnja tri turistička naselja na obali TN1, TN2 i TN3. U prvoj fazi planirana je gradnja infrastrukture i turističkih naselja TN2 i TN3, dok je izgradnja turističkog naselja TN1 planirana u drugoj fazi. Izgradnja saobraćajne infrastrukture već je započeta.

U turističkim naseljima TN2 i TN3, naziva Hillside i Downtown planirana je izgradnja hotela paviljonskog tipa, kategorizacije 5 zvjezdica. Projektovana spratnost hotela je Su2+Su1+P+5, pri čemu je posljednja etaža krovna terasa sa bazenom. Ukupna površina hotelskih objekata (TN2 i TN3) je 32,4 hiljade kvadrata, a obezbijeđeno je 159 smještajnih jedinica i 113 parking mjesta.

Na urbanističkoj parceli br. UP 3b1 planirana je i izgradnja 12 depandansa, na UP 3b2 četiri vile. U prizemlju objekta R9 planirani su hotelski apartmani. Ukupna površina depandansa i vila (TN2 + TN3) je 28,5 kvadrata, a obezbijeđeno je 136 smještajnih jedinica i 56 parking mjesta. Na urbanističkoj parceli UP 3a (TN2 – Hillside) projektovane su 142 smještajne jedinice, od čega 97 hotelskih i 45 u depandansima i vilama. Ukupna bruto građevinska površina svih objekata je 23 hiljade kvadrata, od čega hotelski objekti imaju 13,3 hiljade, a depandansi i vile 9,7 hiljada. Na urbanističkoj parceli UP 3b (TN3 – Downtown) projektovane su 153 smještajne jedinice, od čega 62 hotelske i 91 u depandansima i vilama. Bruto građevinska površina svih objekata je 37,8 hiljada kvadrata, od čega hotelskih 19 hiljada, a depandansa i vila 18,7 hiljada.

Na nivou kompleksa (TN2 +TN3) projektovano je 295 smještajnih jedinica, od čega 159 hotelskih i 136 u depandansima i vilama. Bruto građevinska površina svih objekata je 60,8 hiljada kvadrata, od čega hotelskih 32,4 hiljade, a depadansa i vila 28,5 hiljada. Ukupan broj projektovanih ležajeva je 490, dok bi restorani trebalo da imaju 606 sjedećih mjesta, s tim što je na terasama pojedinih objekata moguća organizacija dodatnog prostora za sjedjenje.

Na nivou kompleksa (Hillside + Downtown), projektovano je ukupno 51,7 hiljada kvadrata zelenih površina, što čini 68,9 odsto ozelenjenosti lokacije. To uključuje krovove, vertikalno ozelenjavanje komunikacionih jezgara objekata i potpornih zidova.

RTCG

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …