Ako dobiju dobru ponudu, daće aerodrome u koncesiju

Glavni strateški cilj ekonomske politike Crne Gore je ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih njenih građana, navodi se u nacrtu srednjoročnog programa rada Vlade do 2027. godine. Javna rasprava o ovom dokumentu počela je juče i trajaće do 9. marta.

Saobraćaj

U dokumentu se kaže da Vlada planira davanje aerodroma pod koncesiju ,,pod uslovom da dobije adekvatnu ponudu“.

– Formirane su komisije za avio-dostupnost i PSO (Public Service Obligation), predviđa se rast i razvoj nacionalnog avio-prevoznika i radiće se na usaglašenosti pravnih akata i regulatornog okvira sektora avio-saobraćaja sa pravnim tekovinama EU – kaže se u nacrtu srednjoročnog programa rada Vlade.

U fokusu djelovanja Ministarstva saobraćaja i pomorstva će, osim toga, biti stvaranje tehničkih i finansijskih preduslova za izgradnju strateških infrastrukturnih projekata, nacionalnih propisa usklađenih sa pravnom tekovinom EU, te donošenje tehničkih propisa, normativa i standarda za projektovanje i izgradnja bezbjednih puteva.

– Planirano je i usvajanje zakona o željeznici i o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, u cilju usklađivanja nacionalnih propisa sa IV paketom propisa EU za tu oblast, kao i početak rekonstrukcije pruge Golubovci – Bar – kaže se u dokumentu.

Kroz izradu novog zakona o lukama u četvrtom kvartalu ove godine normativni okvir će biti usklađen sa EU legislativom koja se odnosi na lučke uređaje za prihvat i isporuku brodskog otpada, sigurnog ukrcaja i iskrcaja brodova za rasuti teret, uspostavljanje okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o finansijskoj transparentnosti, a biće predložen i odgovarajući model upravljanja lukama od lokalnog i od nacionalnog značaja.

– Već u toku ove ljetnje turističke sezone očekujemo otvaranje linije na relaciji Budva – Dubrovnik – dodaje se u dokumentu.

Mjere ekonomske politike 

– U srednjem roku, mjere ekonomske politike biće usmjerene na diversifikaciju ekonomije i povećanje konkurentnosti privrede, jačanje otpornosti na eksterne šokove, obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, unapređenje poslovnog ambijenta i pokretanje snažnog investicionog ciklusa -navodi se u dokumentu i ističe da su perspektive ekonomskog rasta u srednjem roku podržane prioritetima ka ispunjavanju EU agende u procesu pristupanja Crne Gore.

U tom smislu, kako se dodaje, posebnu važnost ima nova inicijativa EU pod nazivom – Novi plan rasta za Zapadni Balkan u ubrzanju procesa proširenja i ekonomskog rasta.

– U cilju ispunjenja kopenhagenskih kriterijuma za članstvo u EU, potrebno je da Crna Gora uspostavi punu stabilnost institucija i vladavinu prava, razvije nove sektore rasta i poveća stepen diverzifikacije u najvećoj mogućoj mjeri – navodi se u nacrtu programa.

Pobjeda

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …