Sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost: Rast ekonomije, usporavanje inflacije, SEPA

Sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavala dr Irena Radović, guvernerka Centralne banke i predsjedavajuća Savjetom, prisustvovali su članovi: Novica Vuković, ministar finansija, Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala i Marko Ivanović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Na poziv guvernerke, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović.
Članovi Savjeta su na 67. sjednici razmatrali Informaciju o finansijskoj stabilnosti za četvrti kvartal 2023. godine u kojoj su predstavljeni trendovi i izazovi iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Podaci iz ovog dokumenta pokazuju da je rast ostvaren u skoro svim privrednim sektorima, pa se procjenjuje da će realni rast crnogorske ekonomije u 2023. godini iznositi oko 6%. U prethodnoj godini je zabilježeno usporavanje inflacije, pa je godišnja stopa inflacije u decembru bila 4,3%, dok je prosječna stopa inflacije u 2023. godini iznosila 8,6%.
Finansijski sektor je, na agregatnom nivou, u 2023. godini nastavio da bilježi pozitivne trendove. Na godišnjem nivou, kapital banaka je porastao za 22%, depoziti za 4,8%, a krediti za 11,9%. Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima na kraju 2023. godine iznosilo je 5%, što je 0,04 procentnih poena manje nego na kraju trećeg kvartala 2023. godine, odnosno 0,7 p.p. manje u odnosu na kraj 2022. godine.
Uzevši u obzir posmatrane parametre, Savjet je ocijenio sistemski rizik po finansijsku stabilnost umjerenim i istakao potrebu nastavka pažljivog praćenja pokazatelja stabilnosti finansijskog sistema, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je crnogorska privreda i dalje pod uticajem globalnih geopolitičkih neizvjesnosti.
Na sjednici je iskazana puna posvećenost članova Savjeta procesu pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima, odnosno SEPA sistemu. U tom pravcu, CBCG i nadležna ministarstva preduzimaju intenzivne aktivnosti na pripremi aplikacije za pristupanje SEPA sistemu koja će u narednom periodu biti upućena Evropskom savjetu za plaćanja. „Pristupanje SEPA sistemu predstavljalo bi jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji, uz brojne benefite za građane i privredu u vidu pojednostavljenja procesa, unapređenja brzine i smanjenja troškova transakcija“, zaključeno je na sjednici.
Na sjednici je razmatrano i pitanje potencijalne emisije državnih obveznica na domaćem tržištu. Savjet je ovu inicijativu ocijenio pozitivnom, ističući potrebu da Vlada, u kontekstu pogoršanih uslova zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, istraži sve potencijalne izvore finansiranja.

Provjerite slična mjesta

Upozorenje zbog pojačane opasnosti od požara

Zbog pojačane opasnosti od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore upozorava građane da ne pale …