VUKOVIĆ: Duvan Crnu Goru godišnje košta preko 7% BDP-a

“Strateški prioritet Vlade Crne Gore su očuvanje zdravlja građana, zaštita životne sredine i održiva ekonomija.” poručio je ministar Novica Vuković tokom Treće sjednice strana potpisnica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, održane u Panami.

Tom prilikom ministar Vuković kazao je da duvan ima negativne implikacije, ne samo na zdravlje građana, već i na ekonomiju. Informisao je da duvan Crnu Goru godišnje košta preko 7% BDP-a, dodavši da nezakonita trgovina duvanom šteti ekonomiji Crne Gore, uzrokujući značajno smanjenje prihoda Države.

Kao počasni izlagač na ovom skupu, ministar Vuković istakao je da će Crna Gora raditi na popravljanju imidža u međunarodnim okvirima u ovoj oblasti, jačanjem kapaciteta u oblasti upravljanja, adekvatnim regulatornim okvirom, suzbijanjem korupcije i dosljednijom primjenom zakona.

Ministar Vuković je poručio da će aktuelna Vlada, kroz insistiranje na sveobuhvatnom pristupu, multisektorsku saradnju i strateška partnerstva, dati efikasan odgovor na pandemiju pušenja i problem nezakonite trgovine duvanskim prozivodima. Istakao je da će se, dosljednom primjenom paketa mjera, uz dalje povećanje akciznog opterećenja na duvanske prozivode, kao i uvođenjem operativnog sistema praćenja kretanja svih duvanskih prozivoda, Crna Gora afirmisati, kao kredibilan partner koji poštuje međunarodne obaveze. Ocijenivši da, upotreba duvana i nezakonita trgovina, predstavljaju ozbiljnu prepreku održivom i inkluzivnom razvoju Crne Gore, ministar Vuković naglasio je da će Vlada nastaviti da povećava akcize na duvanske proizvode u redovnim intervalima.

Na marginama Treće sjednice strana potpsinica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, ministar Vuković imao je i niz značajnih bilateralnih susreta.

Naime, ministar Vuković se sastao sa visokim zvaničnicima Evropske Unije i šeficom Evropske Kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), g-đom Larom Dobinson. Ukazujući da je borba protiv nezakonite trgovine duvanom na samom vrhu prioriteta OLAF kancelarije, predloženi su modaliteti mobilisanja tehničke i finansijske podrške Vladi Crne Gore, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, neophodnih za intenziviranje aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine duvanom.

Upoznajući sagovornike sa ključnim rezultatima rada Vlade u prvih 100 dana rada, ministar Vuković istakao je da je intencija stvaranje ukupnog ekosistema koji će počivati na principima vladavine prava, transparentnosti, odgovornosti,uz operativne mehanizme za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom i istakao da očekuje da će uvođenje sistema praćenja duvanskih prozivoda, rezultirati boljom naplatom poreza i smanjenjem upliva nezakonitih duvanskih proizvoda koji utiču na učestalost upotrebe duvana u zemlji.

Tokom sastanka sa šeficom Sekretarijata SZO Okvirne konvencije, g-đom dr Adrianom Blanco Marquizo, dogovoreno je da se pokrenu regionalne konsultacije između ministara finansija zemalja Zapadnog Balkana, u cilju produbljivanja saradnje na planu efikasnije kontrole upotrebe duvana i suzbijanja nezakonite trgovine. Ministar Vuković ukazao je na značaj multisektorske i prekogranične saradnje, napominjući da je Crna Gora posvećena promovisanju regionalne saradnje, u kooperaciji sa SZO, EU i drugim strateškim partnerima. Dodao je da Zapadni Balkan ima potencijal da doprinese eliminisanju nezakonite trgovine duvanom na globalnom nivou.

Ministar Vuković sastao se i sa zamjenikom ministra finansija Paname, g-dinom Jorge Almengorom, sa kojim je, pored razmijenjenih iskustava na aktuelnu temu nezakonite trgovine duvanom, razgovorao i o mjerama fiskalne politike, podsticanju ekonomskog rasta, obuzdavanju inflacije, poboljšanju poslovnog ambijenta i digitalnoj tranziciji. Prepoznat je značaj daljeg jačanja kapaciteta institucija, a posebno carinskih službi, kao i informatizacije procesa rada i prekograničnog uvezivanja, a dogovorena je i priprema Memoranduma o saradnji na tom polju između dvije države.

Ministar finansija, se u Panami susreo i sa generalnom direktoricom carine, g-đom Tayra Ivonne Barsallom i posjetio i Nacionalnu kancelariju za carinsko poslovanje, gdje se bliže upoznao sa operativnim sistemom i informatičkom podrškom u funkciji praćenja i kontrole trgovine robama pomorskim i kopnenim putem.

Na sastancima u Panami učestvovala je i dr Mina Brajović, šefica SZO kancelarije u CG. Svjetska Zdravstvena Organizacija, kao strateški partner pruža podršku jačanju nacionalnih kapaciteta za kontrolu upotrebe duvana i sprečavanju nezakonite trgovine duvanom.

Provjerite slična mjesta

Vujičići napustili grad i na selu se bave  proizvodnjom kozjih proizvoda i seoskim turizmom! 

Bračni par Jelena i Slobodan Vujičić su po vokaciji diplomirani pravnici, oboje su rođeni u …