Stanje u Vodovodu ozbiljno, moguć stečaj

Stanje u preduzeću je ozbiljno i ostvareni rezultat će prema preliminarnim podacima biti na nivou od 2,3 miliona gubitka, saopštio je Aleksandar Nišavić, izvršni direktor Vodovoda, odgovarajući na pitanje “Dana” da li je Vodovod održiv, te da li postoji strepnja od uvođenja stečaja. Nišavić je objasnio da na “teško stanje utiču prethodno akumulirani troškovi poslovanja, prije svega obaveze prema Upravi prihoda, EPCG, te određenom broju dobavljača”.

– Na nesmetano poslovanje i funkcionisanje na način koji predviđaju sama osnivačka akta utiče i usvojena Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, koja je u primjeni od 1. januara godine. Naime, Metodologija je bazirana na principu povrata troškova, odnosno vodovodna preduzeća su predviđena da funkcionišu na principu proste reprodukcije, što znači da se cijene usluga predviđene da zadovolje samo pokrivanje planiranih troškova, bez učešća realne inflacije, odnosno opšteg procenta poskupljenja po iskazanom procentu učešća u troškovima – naveo je Nišavić.

Evidentiraju prisustvo zaposlenih na radnom mjestu

Direktor Vodovod dodaje da je u preduzeću u septembru prošle godine stupio na snagu Pravilnik o radu i ponašanju zaposlenih u društvu.

– U Pravilniku je naveden način evidentiranja prisustva na radnom mjestu, koji svakako ne podrazumijeva kretanje zaposlenih kroz poslovne prostorije uz propusnice, već je u pitanju dezinformacija u cilju diskreditacije i nepoštovanja internih dokumenata od strane dijela zaposlenih, koji u prethodnom periodu nisu poštovali osnovnu uredbu ugovora o radu koja podrazumijeva redovno prisustvo na radnom mjestu – navodi direktor Vodovoda.

On je naveo da je primjena Granskog kolektivnog ugovora dodatno otežala poslovanje vodovodnih preduzeća.

Došlo je do značajnog uvećanja troškova zarada, dok su cijene regulisanih komunalnih djelatnosti utvrđene za tekuću godinu prije donošenja GKU i nije predviđen korektivni faktor da se može djelovati na cijene. Sve ovo je otežalo poslovanje vodovodnih preduzeća ne samo za poslednja dva mjeseca 2023. godine već i za cijelu 2024. godinu, jer će navedena Metodologija uključivati niži iznos troškova zarada, obzirom da se isti računa na osnovu prosjeka tri poslednje godine, kada je ovaj trošak bio značajno niži. Sve ovo ovo dovodi u pitanje elementarno funkcionisanje, odnosno održivost vodovodnih sistema – rekao je Nišavić, poručujući da od momenta kada je preuzeo poziciju izvršnog direkora nije bilo novih zaduženja preduzeća.

Direktor Vodovod dodaje da je novi Granski kolektivni ugovor zaključen 30. oktobra prošle godine.

– Samim tim što njegovo usaglašavanje sa internim aktima podrazumijeva izmjenu i usvajanje više dokumenata, u šta su uključeni poslodavci i sindikati komunalnih društava, predviđen rok za usaglašavanje je 60 dana od dana usvajanja, te se samim tim reagovanje u predviđenim rokovima ne smatra spornim, već je upravo u pitanju neophodno vrijeme za realizaciju i primjenu, pogotovo kada je u pitanju preduzeće sa preko 560 zaposlenih – kaže Aleksandar Nišavić.

Za video-nazor imaju saglasnost MUP-a

Aleksandra Nišavića smo pitali da li su za sve vrste nadzora koje imaju u preduzeću dobili saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka.

– U krugu upravne zgrade kao i na ulazu u nju postoji instaliran sistem video-nadzora u smislu tehničke zaštite koji je dio Plana zaštite lica i imovine, i kao takav ima saglasnost MUP-a u skladu sa Zaknom o zaštiti lica i imovine po kome služba obezbeđenja ovog društva i postupa – naveo je Nišavić.

Nišavića smo pitali hoće li i kada biti konkretnih pozivanja na odgovornost i pokretanja postupaka pred istražnim organima kada su u pitanju revizije.

Dan

Provjerite slična mjesta

Vujičići napustili grad i na selu se bave  proizvodnjom kozjih proizvoda i seoskim turizmom! 

Bračni par Jelena i Slobodan Vujičić su po vokaciji diplomirani pravnici, oboje su rođeni u …