Očekuju da će prepoloviti minus od 13 miliona, prosječna plata 800 eura

Iz Plantaža nijesu mogli da kažu precizan podatak o poslovnom rezultatu na kraju 2023. godine, ali na osnovu preliminarnih pokazatelja poslovanja očekuju da će gubitak biti upola manji nego 2022. godine. Podsjećamo da je poslovnu 2022. godinu ova državna kompanija završila sa gubitkom od 12,99 miliona eura.

Iz Plantaža ocjenjuju da su lani ostvarili dobar poslovni rezultat i ističu da su u 2023. godini ostvareni rekordni prihodi u posljednjih deset godina od 32 miliona eura. Sa druge strane i rashodi su lani porasli sedam odsto u odnosu na 2022. godinu. Predsjednik Odbora direktora Plantaža od aprila 2021. godine je Nebojša Vuksanović (SNP u vrijeme imenovanja na funkciju), dok je izvršni direktor od novembra 2022. godine Igor Čađenović (koalicija ,,Za budućnost Podgorice“).

– Zbog specifičnosti djelatnosti, a prije svega obračuna vrijednosti zaliha koje direktno utiču na rezultat, ostalo je da još u nekoliko interacija uradimo i obračun vrijednosti zaliha po metodologiji za koju smo u posljednjih par godina dobili pozitivna mišljenja revizora, nakon čega ćemo moći dati precizan podatak. Iako su za proizvodnju grožđa bili karakteristični manji prinosi u posljednjih par godina, zbog grada i ostalih loših vremenskih uslova, što se upravo reflektuje na stanje zaliha, očekujemo da će gubitak iz 2022. godine biti prepolovljen, što je nastavak trenda oporavka kompanije, koji se, opet, zbog specifičnosti prirode posla (uglavnom fiksnih troškova i situacije da su efekti određenih poslovnih odluka vidljivi tek kroz nekoliko godina) dešava sporijom dinamikom – kazali su iz Plantaža Pobjedi i podsjetili da je rok za predaju finansijskih izvještaja 31. mart.

– Na osnovu preliminarnih pokazatelja poslovanja za prošlu godinu, kao rezultat odgovornog i posvećnog odnosa uprave i svih zaposlenih u kompaniji, možemo reći da se očekuje dobar poslovni rezultat za prošlu godinu. Plantaže će u 2023. godini ostvariti rekordne prihode u posljednjih deset godina u iznosu od 32 miliona eura, četiri miliona eura veće nego 2022, što predstavlja rast od 20 odsto – rekli su iz Plantaža.

Navode da su projektovani rashodi za 2023. godinu ,,očekivano i planom predviđeno“ veći za sedam odsto. – Najveći rast bilježe troškovi materijala i energije, koji su za preko dva miliona eura veći i tu su dominantno đubrivo i zaštitna sredstava. Troškovi radne snage su 11 odsto veći, prvenstveno kao rezultat dogovora rukovodstva sa Sindikatom o postepenom vraćanju zarada na nivo prije uvođenja restriktivnih mjera, kako bi se amortizovali inflatorni udari i rast troškova prevoza i ishrane radnika – precizirali su iz Plantaža i ističu da su zadovoljni poslovanjem u prošloj godini.

Lani je, kako kažu, 1,6 miliona eura opredijeljeno za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme u proizvodnji.

– U današnjim tržišnim uslovima i okolnostima prosto je teško povjerovati da jedan veliki sistem funkcioniše bez podrške banaka. Plantaže su jedno od rijetkih preduzeća u Crnoj Gori koje posljednjih nekoliko godina sva investiciona ulaganja obezbjeđuje iz sopstvenih prihoda – ističu iz kompanije. Dodaju da su im glavni izazovi pored naslijeđenih obaveza, klimatske promjene i nedostatak radne snage za koji se moraju iznalaziti adekvatna rješenja.

– Osim kontinuiranog rada na razvoju i kreiranju novih proizvoda u segmentu vina, aktivno radimo i na segmentu jakih alkoholnih pića, čija je potražnja u porastu. Uskoro će se na tržištu pojaviti ,,vinjak“, a nakon toga i ,,pelinkovac“ sa potpisom Plantaža – najavili su i dodali da je u toku rekonstrukcija restorana ,,13. jul“, koji će u ,,novom ambijentu, gostima pružati prijatniji ugođaj i podići kvalitet usluge“.

Prodaja na domaćem tržištu veća 21, a na inostranom četiri odsto

Iz Plantaža navode da su ponosni na rezultate prodaje u 2023. godini, u kojoj bilježe rast na gotovo svim tržištima. – Prodaja na tržištu Crne Gore je 21 odsto veća nego u 2022, a na inostranom rast je četiri odsto – kazali su iz Plantaža i podsjetili da proizvode izvoze u 40 zemalja, dok domaće tržište učestvuje u ukupnom plasmanu sa 47 odsto. Slijede Srbija, BiH, Kosovo, Kina, Njemačka, Hrvatska i SAD, a od prošle godine plasiraju robu u Tursku, Slovačku i Keniju.

Zapošljeno 620 stalnih radnika, prosječna plata 800 eura

Kompanija Plataže zapošljava oko 620 stalnih i 500 sezonskih radnika godišnje. Prosječna neto zarada iznosila je 799,72 eura.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Vujičići napustili grad i na selu se bave  proizvodnjom kozjih proizvoda i seoskim turizmom! 

Bračni par Jelena i Slobodan Vujičić su po vokaciji diplomirani pravnici, oboje su rođeni u …