ANB već 100 dana bez unutrašnje kontrole

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) je od 9. novembra prošle godine bez generalnog inspektora i još nema naznaka da će ga uskoro dobiti, a njegovo imenovanje je u ingerenciji Vlade, koja o tome još nije raspravljala.

Na tom mjestu bio je Artan Kurti, koji je jedan od prvih funkcionera u bezbjednosnom sektoru kojeg je smijenila 44. Vlada, i to jednoglasnom odlukom, a njegovu smjenu i prije formiranja Vlade najavljivao je sadašnji ministar pravde Andrej Milović, a premijer Milojko Spajić to je saopštio direktoru ANB-a Borisu Miliću dan nakon što je preuzeo funkciju.

Inače, unutrašnju kontrolu rada Agencije za nacionalnu bezbjednost vrši generalni inspektor, kojeg postavlja i razrješava Vlada.

Na sajtu Vlade piše da generalni inspektor podnosi direktoru Agencije izvještaj o svim pitanjima od značaja za rad Agencije, povredi zakona i drugih propisa, kao i o drugim saznanjima do kojih dođe tokom kontrole i daje preporuke i određuje rok za otklanjanje nedostataka.

Još nema zamjene za Kurtija iako je Skupština dopunila odredba Zakona o ANB-u vezano za imenovanje generalnog inspektora, po tvrdnjama opozicije neustavno. Kurti je obavio preko 40 kontrola za nepunih godinu dana, a u njegovim izvještajima su konstatovane brojne nepravilnosti i nezakonitosti u radu ANB-a. U vladinom rješenju o razrješenju generalnog inspektora ne navodi se nijedan razlog zbog čega je razriješen, osim da je prestala sa radom 43. Vlada i da bi time trebalo da prestane i mandat generalnog inspektora.

Kurti tvrdi da su razlog njegove smjene bile upravo kontrole koje je obavio.

DAN

Provjerite slična mjesta

Đokaju 40 godina zatvora za ubistvo Šejle Bakije, Lješković: Uložićemo žalbu

Podgorica, (Media Biro) Ilir Đokaj osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Podgorici na 40 …