plantaze

Vuković je opravdano smijenjen

Viši sud u Podgorici poništio je odluku Osnovog suda koji je ranije presudio da je Odbor direktora “Plantaža” u oktobru 2021. godine nezakonito smjenio tadašnjeg izvršnog direktora kompanije Miroslava Vukovića, i predmet vratio na ponovno suđenje, saznaju “Vijesti”.

Viši sud u obrazloženju presude, koju je donio 12. januara, navodi da Odbor direktora akcionarskog društva, kakav su “Plantaže”, ima pravo da smijeni izvršnog direktora i bez obrazloženja, kao i da nema ni obavezu da direktora poziva na sjednicu na kojoj je tema njegova smjena.

Osnovni sud je u novembru prošle godine donio odluku da je smjena bila nezakonita, navodeći kao razlog da Vuković nije bio pozvan na sjednicu i da odluka nije imala obrazloženje.

Viši sud navodi da je neprihvatljiv rezon prevostepenog suda da u ovom sporu može biti relevantno što ne postoji formalna odluka kojom je odbor direktora “Plantaža” odlučio da Vuković kao izvršni direktor neće prisustvovati sjednici na kojoj se odlučivalo o njegovom razrješenju.

“Takav je zahtjev pretjerani formalizam, naručito u kontekstu odgovora na pitanje, zaista odlučno u ovom sporu, da li je Odbor direktora mogao zakonito razriješiti izvršnog direktora bez obrazloženja”, navedeno je u obrazloženju.

Viši sud navodi i da Osnovni sud tačno konstatuje da sporna odluka ne sadrži razloge za razrješenje, ali i da “međutim, nema razloga o tome da li je dovoljno na testu zakonitosti to što je u pobijenoj odluci navedeno da je donijeta na osnovu člana 100, stav 1 tačka 8 Statuta ‘Plantaža’”, kojom je propisano da odbor direktora imenuje i razrješava izvršnog direktora, kao i na osnovu člana 124, stav1, tačka 4, tog Statuta kojim je predviđeno da izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u drugim slučajevima utvrđenim pozitivnim propisima.

“Nije jasno iz prvostepene presude zbog čega sud prvog stepena ne smatra mjerodavnim pravom za ovaj slučaj normu člana 174 stav 3, Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano da Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije siteka mandata, bez navođenja dokaza. Zbog učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, prvostepena presuda je ukinuta”, piše u obrazloženju Višeg suda.

Ovaj sud navodi i da je, s obzirom na nivo obrazloženja, “razumljivo da u akcionarskom društvu izvršni direktor ne može biti na toj funkciji mimo odluke Odbora direktora, a time i volje odbora direktora oblikovane tom odlukom”.

“Riječ je o funkciji koja se stiče imenovanjem, pa se i razrješenje ne ispituje primjenom radnog prava, na što se osnovano ukazuje žalbom”, navedeno je u obrazloženju.

Viši sud citira i izjave svjedoka, članova odbora direktora o stanju u kojem je bila firma prije smjene Vukovića – radnici su bili pred štrajkom, neusvojeni finansijski izvještaji, ogromna dugovanja, policijski tim SDT-a na vratima, loša saradnja sa izvršnim direktorom… Zbog toga sud navodi da odluka o razrješenju “nije bila proizvoljna i po sebi nepravična, ni nerazumna u okolnostima slučaja”.

VIJESTI

Provjerite slična mjesta

Vujičići napustili grad i na selu se bave  proizvodnjom kozjih proizvoda i seoskim turizmom! 

Bračni par Jelena i Slobodan Vujičić su po vokaciji diplomirani pravnici, oboje su rođeni u …