Okrugli sto povodom Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o elektronskim komunikacijama počela je 25.01.2024.godine, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek i portalu e-Uprave www.euprava.me i trajaće do 24.02.2024.godine.

Okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o elektronskim komunikacijama za sve zainteresovane subjekte održan je 15. februara 2024. godine s početkom u 9 časova, u Privrednoj komori Crne Gore. U skladu sa Programom rada Vlade, predviđeno je donošenje novog Zakona o elektronskim komunikacijama, u cilju usaglašavanja regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija sa EU regulativom čime će se izvršiti transponovanje Direktive 2018/1972/EU o Evropskom elektronskom komunikacionom zakoniku u pravni poredak Crne Gore, kao i prenošenje dijela EU Direktive 2014/61 čime se uređuje način funkcionisanja fizičke infrastrukture prilagođene mrežama velikih brzina.

Prisutnima se obratio Nik Gjeloshaj, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja, ukazujući na razloge i značaj donošenja novog Zakona, nakon čega je počela diskusija.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Uprave za inspekcijske poslove, Agencije za elektronske medije, Uprave za saobraćaj, predstavnici operatora elektronskih komunikacija i eksperti iz oblasti elektronskih komunikacija.

Tokom trajanja okruglog stola, odgovore na primjedbe, sugestije i komentare su davali članovi Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama – predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

Provjerite slična mjesta

Mekalister: Crna Gora je predvodnik, pozitivna atmosfera iz Podgorice donijeta u Brisel

Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je proširenje EU na Zapadni Balkan pitanje …