Javni poziv za članove Odbora direktora “Monteputa”

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, poziva sve kandidate koji su zainteresovani za članstvo u Odboru direktora „Monteput“ d.o.o. Podgorica da pošalju svoj CV na e-mail adresu putevi@msp.gov.me
Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica, propisano je da je Odbor direktora organ upravljanja Društva koji ima tri člana, i da ga imenuje Osnivač na mandat od jedne godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Članovi Odbora direktora su dužni da vrše svoje funkcije na način propisan poslovnikom i u skladu sa zakonom u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
Pozivamo sve zainteresovane kadrove, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima, da se prijave.
Javni poziv će biti otvoren do 21.02.2024, nakon čega će biti izvršen odabir najboljeg kandidata.

Provjerite slična mjesta

Finansijski uspon Air Montenegra: rast prihoda i profita

Nacionalni avioprevoznik, Air Montenegro, nastavlja sa finansijskim i operativnim usponom, generišući 62,3 miliona eura prihoda …