Vlada i danas kadrirala, ovo su novi funkcioneri

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o imenovanju Ljubiše Madžgalja za zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju,
 2. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo Radovana Popovića,
 3. donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” u sastavu: Snežana Đurković, Petar Krstajić, Ružica Bajčeta, Edis Sijarić i Snežana Šćepanović Raičević, i Rješenje o imenovanju novog Odbora u sastavu: Branko Perušković, Željko Krstajić i Mileta Mihailović,
 4. predložila Skupštini akcionara „Montenegroberza” AD Podgorica da za članove Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izaberu Ivanu Radojičić i Vericu Matanović,
 5. odredila Aleksandru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberze” AD Podgorica,
 6. donijela Rješenje o određivanju mr Radmile Perović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Marka Markovića za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane,
 8. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja dr Ivane Živković,
 9. dinijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja Sandre Damjanović,
 10. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Radovana Nikolića,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Stevana Đurišića,
 12. donijela Rješenje o određivanju dr Ivane Živković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja,
 13. donijela Rješenje o određivanju mr Svetlane Šljivančanin za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 14. donijela Rješenje o određivanju Tamare Brajović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 15. donijela Rješenje o određivanju Dalibora Jošovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 16. donijela Rješenje o određivanju mr Balše Bajagića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 17. donijela Rješenje o imenovanju mr Milice Adžić za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija,
 18. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Biljane Jelić,
 19. donijela Rješenje o određivanju Bobane Zečević za vršiteljku dužnosti sekretarke u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
 20. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA) inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja mr Luke Đukanovića,
 21. donijela Rješenje o određivanju dr Jovane Novaković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja,
 22. donijela Rješenje o određivanju Amre Pepić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja,
 23. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora – rukovodioca Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Mijata Ilinčića i
 24. donijela Rješenje o imenovanju Mirsada Dreića za državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Provjerite slična mjesta

Prizemljeni avioni kompanije “Er Pink” čiji je suvlasnik Željko Mitrović

Tijelo Evropske unije za civilni saobraćaj je tražilo da avio kompanija Er Pink, čiji je …