Crna Gora poboljšala rejting na OECD skali

Organizacija za Ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) objavila je ažuriranu listu – Klasifikacije rizika zemlje, u kojoj je istaknuto poboljšanje rejtinga Crne Gore sa kategorije 7 na kategoriju 6, prema klasifikaciji zemalja na OECD skali.

Unaprjeđenje rejtinga na OECD skali odražava poboljšanje generalne percepcije rizika jedne zemlje, uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje, ocjenu trenutne političke stabilnosti, kao i istaknute napore u sprovođenju reformi posebno kada je riječ o poboljšanju transparentnosti.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je međuvladina organizacija koju čini 38 zemalja članica, osnovana 1961. godine sa ciljem unaprjeđenja ekonomskog razvoja i međunarodne trgovine.

Ovaj napredak u klasifikaciji, prema OECD standardima, ima pozitivne implikacije i doprinosi ne samo poboljšanju ambijenta za međunarodnu saradnju, već i privlačenju investicija, potencijalnih grantova, kao i povećanju konkurentnosti uslova međunarodnog finansiranja za strateške projekte.

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …