Sutkinja odbila svjedočenje inženjera KAP-a

Sutkinja Privrednog suda Radmila Perović odbila je zahtjev Uniproma, vlasništvo Veselina Pejovića, da u sporu koji su pokrenuli protiv Elektroprivrede (EPCG) zbog kršenja ugovora o snabdijevanju strujom, saslušaju inženjere Nebojšu Dožića i Dragutina Jankovića iz KAP-a, te bivšeg direktora EPCG Igora Noveljića.

Sutkinja smatra da za tim nema potrebe, imajući u vidu pisane dokaze i vještačenja koja su predložili iz ove kompanije. Advokat Uniproma je ukazao da je njihovo izjašnjenje u vezi sa zaključenjem i izvršavanjem ugovora, uslov da se dođe do podataka na osnovu kojih bi definisali zadatke za vještake tehnološke i ekonomske struke. I iz EPCG su smatrali da za njihovim iskazima nema potrebe, ali ni za vještačenjem, jer smatraju da se radi o pravnom pitanju o kojem se jedino sud može izjasniti svojom odlukom. Sutkinja Perović je tražila da Uniprom u roku od osam dana dostavi podnesak kojim će precizirati zadatak za tehnološko vještačenje, koje bi, kako su objasnili iz Uniproma, trebalo da bude osnova za ekonomsko.

Ovaj postupak su Uniprom i EPCG neuspješno pokušali da riješe mirnim putem. Ranije je zastupnik Uniproma ustvrdio da im je predsjednik borda EPCG Milutin Đukanović poskupio struju samo da bi zaustavio proizvodnju u KAP-u, ,,zadnjoj adresi realne ekonomije u Crnoj Gori“.

Zbog kršenja ugovora inicijalno su tražili 17,4 miliona eura za period od decembra 2021. do marta prošle godine, kao i naknadu štete za svaki mjesec do kraja 2022, do kada je, kako navode, na snazi trebalo da bude ugovor iz januara 2021. godine. Ipak, naknadno su kazali da će tužbeni zahtjev precizirati nakon vještačenja. Optužuju EPCG da namjerno nije htjela da ispuni ugovorne obaveze, zbog čega su bili prinuđeni da, radi spašavanja likvidnosti kompanije, zaštite živote radnika i sprečavanja nesagledive ekološke štete havarijskog gašenja, ugase 150 elektrolitičkih ćelija za proizvodnju primarnog aluminijuma. Tvrde da je ugovorom bilo predviđeno automatsko produženje, pod uslovom da su izmirili sve obaveze i da, u slučaju promjene cijene struje za kategoriju potrošnje kojoj pripada, ugovorne strane utvrde cijenu najkasnije do 31. decembra 2021, koja ne može biti veća od maksimalno utvrđene za tu kategoriju potrošača. Ukazali su da im iz Vlade i EPCG nijesu odgovarali na poziv za pregovore, ali da su im nakon više urgencija prvo ponudili 183 eura po megavatsatu, a onda je spustili na 122 eura.

Iz EPCG tvrde da nije bilo uslova za produženje ugovora, jer osim što nije bilo usaglašavanja oko cijene struje, Uniprom nije platio račune za novembar i decembar 2021, niti dostavio bankarsku garanciju za dospjele obaveze. Tvrde da je riječ o bilateralnom ugovoru, a ne snabdjevačkom i ukazuju da je EPCG zbog krize na tržištu energenata samo 2021. godine izgubila 38 miliona, te da bi taj dug bio veći za još 26 miliona da je produžen ugovor sa Unipromom.

POBJEDA

Provjerite slična mjesta

Dostavljene dopunjene ponude za Željezaru

Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup …